PW w programie Polska Metrologia

Zdjęcie przedstawia prof. Krzysztofa Zarembę oraz prof. Jacka Semaniaka w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Podpisanie porozumień odbyło się podczas spotkania w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Prawie 3 mln zł finansowania otrzyma uczelnia w ramach konkursu programu Polska Metrologia. 19 lipca 2022 r. Rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba i prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, podpisali porozumienia dotyczące zwycięskich projektów. 

Podpisaniu umów towarzyszyło wręczenie Rektorowi PW symbolicznego czeku przez Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

2 955 000 zł - tyle dokładnie wyniesie kwota przeznaczona dla PW w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz potwierdzona współpraca przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych. W efekcie przeprowadzonego konkursu przyznano ją na realizację czterech projektów badawczo-rozwojowych, pochodzących z dwóch z wydziałów Politechniki Warszawskiej: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki. Zgodnie z zapisami porozumień, zaplanowana jest wymiana wiedzy, konsultacje i doradztwo, a także inicjowanie działań informacyjno-promocyjnych. Politechnika Warszawska, oprócz czterech przyznanych projektów Polskiej Metrologii, uczestniczy jeszcze w trzech innych jako konsorcjant.

Zdjęcie prof. Krzysztofa Zaremby, Wojciecha Murdzka oraz prof. Jacka Semaniaka w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej

Wręczenie Rektorowi PW symbolicznego czeku przez Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

We wtorkowym spotkaniu Urząd Miar i Jakości reprezentował, obok prof. dr. hab. Jacka Semaniaka,  dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju. Ze strony Politechniki Warszawskiej, oprócz prof. Krzysztofa Zaremby, Rektora PW, udział wzięli: prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju, prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki oraz przedstawiciele zespołów, których projekty uzyskały finansowanie: dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni, dr hab. inż. Bartłomiej Salski, dr hab. inż. Arkadiusz Lewandowski oraz reprezentanci trzech projektów, w których uczelnia jest konsorcjantem: dr inż. Tomasz Kowaluk, dr hab. inż. Piotr Tulik.