Politechnika Warszawska i Orsted wykształcą specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

Kształcenie przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a w przyszłości - stworzenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych adeptów kształcących się w tej dziedzinie - to cele listu intencyjnego o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Warszawską, a polską spółką Orsted.

Podpisany 8 listopada 2021 roku list intencyjny rozpoczyna współpracę pomiędzy Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a Orsted w Polsce w zakresie promowania badań i rozwoju, a także wdrażania bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych z myślą o rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. W spotkaniu z ramienia uczelni uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego PW oraz dr hab. inż. Marek Jasiński, profesor uczelni, Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego PW.

- Dzięki współpracy Wydziału Elektrycznego i firmy Orsted, Politechnika Warszawska będzie jeszcze intensywniej uczestniczyć w procesie tworzenia i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Elementem łączącym wszystkie odnawialne źródła energii są urządzenia energoelektroniczne wykorzystywane również w fotowoltaice, elektromobilności oraz do przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Nasi studenci oraz kadra naukowo-badawcza zyskają cenną wiedzę oraz doświadczenie w nowym i dynamicznie rozwijającym się sektorze przemysłu - mówił dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

- Chcemy wykorzystać 30-letnie doświadczenie Orsted w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i wiedzę setek wspierających nas na całym świecie ekspertów do tego, by stworzyć ofertę szytą na miarę dla rodzącego się rynku offshore w Polsce. Dlatego oprócz zamiaru wniesienia jak największego wkładu w rozwój polskiej gospodarki poprzez nasze inwestycje, zależy nam na tym, by jak najwięcej inżynierek i inżynierów z polskich uczelni pracowało przy projektach morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Dlatego niezmiernie cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i stworzenia z tą prestiżową uczelnią platformy kształcenia przyszłych kadr obsługujących farmy wiatrowe nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Chcemy kształcić w Polsce światowej klasy specjalistów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, łącząc wiedzę i pasję naukowców Politechniki Warszawskiej z praktyką i doświadczeniem ekspertów Orsted - mówił Michael Prutsch, członek zarząd Orsted Polska of Services, która rozwija w Polsce projekty morskich farm.

Współpracę między stronami rozpocznie cykl wykładów gościnnych prowadzonych przez ekspertów Orsted. W planach jest także uruchomienie finansowanego przez Orsted pilotażowego programu stypendialnego dla studentów - magistrantów analizujących kluczowe wyzwania dla polskiego systemu elektroenergetycznego związane z rozwojem morskich farm na Bałtyku, a także programu stypendialnego dla kadry naukowej, z którą Orsted zamierza w przyszłości realizować projekty badawczo-naukowe dla przyszłej komercjalizacji przez przemysł wiatrowy. Strony zamierzają także pracować nad stworzeniem programu i uruchomieniem kierunku studiów skoncentrowanych na morskich farmach wiatrowych.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski (PEP) w polskiej części Morza Bałtyckiego powstanie ok. 11 GW mocy z morskich farm wiatrowych do 2040 r. Ich rozwój wygeneruje olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników sektora. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że w sektorze zatrudnienie może znaleźć ponad 70 tys. osób.

Zdjęcia: Biuro Komunikacji i Promocji PW