Biuletyn PW / Wydarzenia / Politechnika Warszawska na szczycie Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Politechnika Warszawska na szczycie Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

10 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 4 razy trzecie - to rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw. Żadna inna uczelnia nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. W Rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018:

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ELEKTROTECHNIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

LOGISTYKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny

3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu

3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Do oceny studiów użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej; Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW; Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie; Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact; Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje; Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z dyplomami za najlepiej prowadzone kierunki techniczne w kraju/fot. BPI

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu

Źródło: BPI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW