Politechnika Warszawska partnerem Nowego Europejskiego Bauhausu

Zniesienie granic między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, by umożliwić projektantom znalezienie rozwiązań codziennych problemów - to cel interdyscyplinarnego ruchu Nowy Europejski Bauhaus. Jego inicjatorem jest Komisja Europejska, a jednym z partnerów Politechnika Warszawska.

Nowy Europejski Bauhaus to projekt, który łączy design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego nadrzędnym celem jest dążenie do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r. Dla wszystkich ma stanowić kulturowe, skoncentrowane na człowieku, pozytywne i realne doświadczenie.

Inicjatywa stanowi platformę dla eksperymentów i wymiany informacji, ułatwiającą współpracę, opartą na współistnieniu świata nauki i technologii oraz kultury i sztuki. Promuje współtworzenie jako metodę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla złożonych problemów społecznych. Jej celem jest ułatwienie kontaktów między mieszkańcami, ekspertami, przedsiębiorstwami i instytucjami oraz dyskusje na temat kształtowania dostępnych przestrzeni do życia i poprawy jakości środowiska zamieszkania.

Jednym z celów jest również zapewnienie pomocy finansowej, umożliwiającej realizację innowacyjnych pomysłów i produktów poprzez zaproszenia do składania wniosków oraz za pośrednictwem programów ujętych w wieloletnich ramach finansowych.

Uczestnicy inicjatywy chcą pokazać, że kreatywność polega na znalezieniu rozwiązań dla wyzwań, które łączą trzy wymiary: zrównoważony rozwój, estetykę i integrację społeczną.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 270 oficjalnych partnerów projektu. W ramach Nowego Europejskiego Bauhausu zamierzamy zintensyfikować i poszerzyć współpracę międzywydziałową, zarówno w zakresie dydaktyki, badań, jak i wdrożeń.

Chcemy promować badania skoncentrowane wokół problematyki podnoszonej przez Nowy Europejski Bauhaus i poszerzać ofertę edukacyjną o odpowiednio sprofilowane zajęcia i interdyscyplinarne kursy uwzględniające wieloaspektowe podejście do projektowania.

Planujemy również zwiększyć zakres współpracy z władzami lokalnymi w celu stworzenia modelowych rozwiązań dla miasta przyszłości, organizować konferencje naukowe i wykłady tematyczne oraz uczestniczyć w projektach umożliwiających finansowanie innowacji.