Politechnika Warszawska podpisała list intencyjny powołujący Centrum Elektromobilności

7 czerwca 2016 r. podczas prezentacji projektu „W drodze do elektromobilności” przygotowanej przez Ministerstwo Energii, podpisano list intencyjny dotyczący działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności.

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora. Spotkanie zorganizowano w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce. - Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności - dodaje. 

Fotogaleria powołania Centrum Elektromobilności

Prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ zaznaczył, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jako jeden z najlepszych instytutów naukowych w Polsce, włącza się w działania mające na celu poprawę życia obywateli - Projekt wsparcia elektromobilności doskonale wpisuje się w te działania - ocenia. Podkreśla  również, że dotychczasowa dobra współpraca z największymi krajowymi firmami, takimi jak PGE, PSE czy KGHM, przyczyniała się do opracowania rozwiązań wpływających na poprawę konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Wierzę, że nasze wspólne działania w ramach Centrum Elektromobilności przyczynią się do opracowania innowacyjnych rozwiązań - zaznacza.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na współdziałanie nauki i przemysłu - Dokument, który dziś podpisaliśmy potwierdza kluczowe znaczenie integracji potencjału intelektualnego jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce z potrzebami sektora przemysłu elektroenergetycznego w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań polskiej gospodarce - dodaje.

Wystąpienie prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

W opinii prezesa Energi Dariusza Kaśków zaangażowanie spółki w powołanie Centrum Elektromobilności to element aktywnego współuczestnictwa firmy w procesie kreowania innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki. - Chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które pozyskaliśmy w ubiegłych latach prowadząc własne projekty badawcze – mówi. - Bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach, Grupa Energa postrzega dynamicznie rozwijający się na świecie rynek elektromobilności, jako nowy kierunek badań rozwojowych, mający w perspektywie najbliższych 15-20 lat zapewnić nam istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwój nowych usług biznesowych, związanych z budową i eksploatacją niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej - ocenia.

Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia podkreśla, że podpisane porozumienia pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru elektromobliności w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych.  - Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym TAURON, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nakierowane na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem - dodaje.

Zdaniem Mirosława Kowalika, prezesa Enei połączenie sił sektora elektroenergetycznego oraz środowiska naukowego to szansa na wykreowanie nowych, innowacyjnych usług i produktów spełniających rosnące oczekiwania klientów, z założeniem budowania trwałego bezpieczeństwa energetycznego. - Klienci będą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu swoich możliwości i potrzeb energetycznych, a to przedsięwzięcie jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom - podkreśla.

- PGE, lider branży energetycznej w Polsce, kładzie nacisk na stały rozwój poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach swojej działalności - zauważa Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zaznacza, że wielopłaszczyznowa współpraca z innymi firmami sektora oraz najlepszymi polskimi ośrodkami badawczymi pozwala nam efektywnie wpływać na rozwój rynku energetyki, tym samym poprawiać komfort życia w polskich domach oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne polskim przedsiębiorstwom.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW