Biuletyn PW / Wydarzenia / Politechnika Warszawska przystępuje do inicjatywy przywracania sprawności ruchowej społeczeństwu

Politechnika Warszawska przystępuje do inicjatywy przywracania sprawności ruchowej społeczeństwu

W ramach wspierania inicjatyw prozdrowotnych Politechnika Warszawska włączy się w działania Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej. Temat współpracy został omówiony na spotkaniu w dniu 27 lutego 2018 r. z Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim - honorowym patronem inicjatywy.

Spotkanie było kontynuacją ubiegłorocznych rozmów, jakie przeprowadzono z inicjatywy Marszałka Seniora w obszarze obejmującym biotechnologię i medycynę oraz związane z nimi rozwiązania powstałe na wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Podczas rozmów Politechnikę Warszawską reprezentował prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor PW, który poinformował zebranych o wstępnym wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla realizacji inicjatywy, podczas gdy Marszałek Senior Kornel Morawiecki zapewnił, że włączy się w promowanie idei związanych z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego uczelni. Aktywność Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej realizowana we współpracy z Politechniką Warszawską polegać będzie przede wszystkim na pełnym przywróceniu osób z niepełnosprawnościami społeczeństwu, poprzez działania wykorzystujące wiedzę i doświadczenie uczelni, w tym aktualne wdrożenia zespołów badawczych reprezentowanych zarówno przez profesorów, młodych doktorantów, a nawet studentów. Inicjatywa, uwypuklając aspekt społecznej odpowiedzialności nauki, pomaga osobom rehabilitowanym uzyskać pełną sprawność, decydującą o komforcie życia oraz normalnym funkcjonowaniu w rodzinie i na rynku pracy.

W środku Marszałek Senior Kornel Morawiecki i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt/fot. BPW

Politechnika Warszawska w swoim biomedycznym portfolio posiada wiele innowacji, dzięki którym zarówno osoby o niepełnej sprawności ruchowej, jak również pacjenci wymagający ponadstandardowej troski mogą uzyskać pomoc w przywróceniu do aktywnego życia w społeczeństwie. Wśród najnowszych osiągnięć znajdują się m.in.: sztuczne naczynia krwionośne - protezy naczyń wieńcowych opracowane przez zespół badaczy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej czy studencka aplikacja dla osób niewidomych - zaawansowany, wewnątrzbudynkowy GPS, który dzięki asystentowi głosowemu oraz intuicyjnemu sterowaniu poprowadzi osoby niewidome po wielopiętrowych gmachach uczelni. Ostatni z projektów powstał we współpracy studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW