Biuletyn PW / Wydarzenia / Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Trzeci rok z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opracowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. Po raz 14. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.  

W tym roku Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw” został ogłoszony po raz 20. Na pierwszym miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, a na drugim Uniwersytet Jagielloński.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium „Absolwenci na rynku pracy”. PW pozostaje nadal najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią publiczną w Polsce, a wśród wszystkich uczelni zajmuje w tym kryterium trzecie miejsce (awans z piątego miejsca w ubiegłym roku). 

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Innowacyjność”, „Potencjał naukowy”, „Efektywność naukowa”, „Warunki kształcenia” i „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. Na podium znalazły się gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii PW (drugie miejsce) oraz matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (trzecie miejsce).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku.

W sumie oceniono 68 kierunków studiów, 21 z nich tworzy osobny Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

11 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 5 razy trzecie - to wyniki Politechniki Warszawskiej w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019. W rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Zestawienia stworzono w oparciu o 15 wskaźników pogrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Efektywność naukowa”, „Umiędzynarodowienie”, „Innowacyjność”.

Pierwsze miejsce zajęły: architektura na Wydziale Architektury PW, automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW, elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, inżynieria środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, transport na Wydziale Transportu PW.

Na drugim stopniu podium znalazły się kierunki: elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym PW, fizyka techniczna na Wydziale Fizyki PW, geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechatroniki PW, informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

Trzecie miejsce w rankingu zajęły: budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, informatyka na Wydziale Elektrycznym PW, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW, mechatronika na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW, zarządzania i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Fotorelację z ogłoszenia wyników rankingów można zobaczyć TUTAJ>>

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019
Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW