Politechnika Warszawska w Mazowieckiej Dolinie Wodorowej

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 25 podmiotów podpisujących list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. W trakcie uroczystości uczelnię reprezentowała prof. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku.

Celem podmiotów, w tym instytucji i uczelni podpisujących list intencyjny było utworzenie „Mazowieckiej Doliny Wodorowej”, bazującej na produkcji i wykorzystaniu zero- i nisko-emisyjnego wodoru. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Zadeklarowano rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie technologii wodorowych oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Podjęta ma zostać współpraca w zakresie systemowych rozwiązań dla kształcenia, szkolenia i rozwoju kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych.

Mazowiecką Dolinę Wodorową będą tworzyć Polski Koncern Naftowy ORLEN - lider projektu, a także m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, TOYOTA Motor Poland Company Limited, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, SIEMENS ENERGY i Urząd Dozoru Technicznego. List intencyjny podpisano 20 października 2021 r. w siedzibie PKN ORLEN S.A. 

Zdjęcie: PKN ORLEN