Politechnika Warszawska z bardzo wysoką oceną w konkursie Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”

Komisja Europejska wyłoniła 24 zwycięzców drugiej edycji konkursu „Uniwersytety Europejskie”, którzy w nadchodzących 3 latach otrzymają 5 milionów euro z przeznaczeniem na strategiczny rozwój współpracy.

W drugiej edycji konkursu „Uniwersytety Europejskie” wzięły udział 62 konsorcja uczelni. Spośród nich wybrano 24 sieci uniwersytetów. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE - European Universities of Technology Alliance, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i 6 innych czołowych  uczelni technicznych w Europie: Politechnika w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu (Szwecja), Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim (Norwegia), Politechnika w Akwizgranie (Niemcy), Politechnika w Mediolanie (Włochy) i Politechnika w Walencji (Hiszpania). Koordynatorem projektu jest Politechnika w Berlinie.

Uczelnie, które zawiązały konsorcjum ENHANCE, są czołowymi instytucjami szkolnictwa wyższego w swoich krajach. Ogółem kształci się na nich ok. 245 000 studentów, a w ciągu ostatnich 5 lat w różnych programach wymiany wzięło udział ponad 4400 pracowników i studentów.

Zdaniem Prorektora ds. Nauki prof. Rajmunda Bacewicza „ENHANCE to powód do dumy dla Politechniki Warszawskiej. Udział w konsorcjum ENHANCE ma kluczowe znaczenie dla naszej uczelni. To szansa na prawdziwy przełom w jej umiędzynarodowieniu i znaczny postęp w dydaktyce”.

Nagrodzony wniosek został przygotowany przez zespół złożony z przedstawicieli wszystkich uczelni partnerskich. Strategia, misja i działania konsorcjum ENHANCE zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowy zespół ekspertów Komisji Europejskiej. W raporcie oceniającym wniosek uzyskał 88 punktów na 100 możliwych.

Eksperci zwrócili szczególną uwagę w ocenie na innowacyjną dydaktykę rozwijającą u studentów kompetencje przyszłości. Studenci uczelni tworzących konsorcjum będą korzystali z międzynarodowej oferty dydaktycznej partnerów ENHANCE. W ocenie wniosku podkreślono aktywne włączenie do działań, które będą realizowane w konsorcjum, interesariuszy z przemysłu, gospodarki i władz lokalnych. Dzięki temu studenci nauczą się zastosowania wiedzy i technologii z korzyścią dla społeczeństwa. Eksperci bardzo pozytywnie ocenili zaangażowanie w przyszłe działania konsorcjum społeczności lokalnej i grup niedostatecznie reprezentowanych.

 - Mamy wyjątkową okazję, współpracując ze znakomitymi uczelniami zagranicznymi, ale także licznymi partnerami projektu - instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego tych uczelni, wykazać, że środowisko akademickie może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu nowej rzeczywistości po COVID-19. Zapewnienie studentom innowacyjnych struktur ułatwiających kształcenie, takich jak nasza koncepcja wspólnego kampusu, ma tu kluczowe znaczenie - powiedział prof. Andrzej Kraśniewski, koordynator grupy zadań „Society-centred education” w konsorcjum ENHANCE.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej konsorcjum ENHANCE

Powiązany materiał:
Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich