Politechnika Warszawska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

1 października Politechnika Warszawska przywitała nowych studentów. Zmiany w funkcjonowaniu uczelni w związku z wprowadzeniem Ustawy 2.0 oraz obchody stulecia Niepodległości Polski - to wydarzenia, które nadadzą rytm kalendarzowi roku akademickiego 2018/2019.

- Dzisiejsza inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 rozpoczyna trzeci rok kadencji władz akademickich, która wita wspólnotę akademicką zmianami związanymi z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki. Historyczne mury Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej są tym samym po raz kolejny świadkiem wydarzeń zapadających w zbiorową pamięć wielu pokoleń -  przywitał zebranych prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Prof. Jan Szmidt przypomniał, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, ponieważ w listopadzie będziemy celebrować setną rocznicę odzyskania niepodległości, która jest ściśle powiązana z obchodami Święta Politechniki Warszawskiej. Do realizacji zadań związanych z Jubileuszem powołany został Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który przy czynnym zaangażowaniu społeczności akademickiej realizuje szereg wydarzeń. Obchody niepodległościowe w Politechnice Warszawskiej zostały zainaugurowane w styczniu 2018 roku setnym koncertem z cyklu „Wielka Muzyka w małej Auli”, podczas którego wystąpili artyści scen polskich oraz zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina. Kolejne projekty związane z obchodami stulecia odzyskania niepodległości realizowane będą w Politechnice Warszawskiej do roku 2021.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019/fot. Biuletyn PW

- W Politechnice Warszawskiej trwają prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta profesora Ignacego Mościckiego. Pierwowzór tego monumentu stał przed Gmachem Technologii Chemicznej w latach 1934-39. Jeszcze w tym roku kalendarzowym dokonamy jego uroczystego odsłonięcia - zapowiedział prof. Jan Szmidt.

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki przeczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie na mównicy pojawił się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Müller, który w trakcie swojego przemówienia poinformował o przyznaniu Politechnice Warszawskiej dodatkowych 50 mln złotych na inwestycje. W części prowadzonej przez prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy. Promocje doktorskie poprowadził prof. Rajmund Bacewicz.

Misję Politechniki Warszawskiej przypomniał Przewodniczący Samorządu Studentów Konrad Krawczyk. Ustawę 2.0 określił mianem szansy dla studentów. Przewodniczący Rady Doktorantów PW Maciej Kachniarz zwrócił uwagę na fakt, że Politechnika Warszawska jest najbardziej prodoktorancką uczelnią w kraju. Wykład inauguracyjny pt. Społeczne uwarunkowania innowacyjnych gospodarek wygłosił prof. dr hab. Andrzej Eliasz, podkreślając znaczenie wzorców zachowania zakodowanych w kulturze dla stwarzania klimatu sprzyjającego lub hamującego rozwój gospodarki innowacyjnej.

Prof. Andrzej Eliasz wygłosił wykład inauguracyjny pt. Społeczne uwarunkowania innowacyjnych gospodarek/fot. Biuletyn PW

- Czerpiąc z najlepszych wzorów światowych liderów w procesie kształcenia, Politechnika Warszawska niestrudzenie zmierza w kierunku uniwersytetu badawczego, natomiast realizowane na Uczelni doktoraty wdrożeniowe pozwalają połączyć wiedzę z unikalnym doświadczeniem przemysłowym. Rozwiązywane w ten sposób w ten sposób problemy technologiczne pracodawców, mogą w efekcie skutkować szeregiem rozwiązań, przyspieszających rozwój gospodarczy państwa, co jest dla nas nieustannym wyzwaniem - zapewnił Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainauguruje nowy rok akademicki 5 października, wykładem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka pt. Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczypospolitej.

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019

 

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Zdjęcia: Biuletyn PW