Pomnik prof. Wojciecha Świętosławskiego odsłonięty w Kijowie

W centrum Kijowa 30 sierpnia odsłonięte zostało popiersie profesora Wojciecha Świętosławskiego, wybitnego polskiego chemika i fizyka. Pomnik uczonego stanął w kampusie Politechniki Kijowskiej (KPI).

Inicjatorem powstania pomnika była Politechnika Kijowska, a pomysł ten wsparła Politechnika Warszawska, Ambasada RP w Kijowie, Stowarzyszenie Absolwentów „KPI” oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Stanął on obok monumentu Dmitrija Mendelejewa, odkrywcy układu okresowego pierwiastków. W uroczystym odsłonięciu popiersia udział wzięła delegacja władz Politechniki Warszawskiej, której przewodził prof. Jan Szmidt, Rektor uczelni.

Po odsłonięciu pomnika odbyło się sympozjum „Prof. Wojciech Świętosławski – człowiek, który połączył Ukrainę i Polskę”. Prelegenci, wśród których był m.in. prof. Jan Szmidt oraz prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW, przybliżyli sylwetkę dwukrotnie nominowanego do Nagrody Nobla uczonego.

Biografia profesora Wojciecha Świętosławskiego jest znakomitym przykładem bliskich więzi pomiędzy polską i ukraińską nauką. Autor kilkuset artykułów, dwudziestu książek i ponad czterdziestu patentów rozpoczynał karierę naukową na Politechnice Kijowskiej. W 1910 roku objął w Moskwie kierownictwo Laboratorium Termicznego im. Ługinina na tamtejszym uniwersytecie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku prof. Świętosławski powrócił do kraju, gdzie podjął pracę naukową na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Na pierwszej z wymienionych uczelni objął kierownictwo Katedry Chemii Fizycznej i dwukrotnie był dziekanem Wydziału Chemii (1919/1920 i 1924/1925).

zdjęcie: Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów

W roku akademickim 1928/1929 profesor Wojciech Świętosławski pełnił funkcję rektora Politechniki Warszawskiej, a w latach 1929-1932 prorektora uczelni. Działalność naukową łączył z polityczną. W latach 1935-1939 był senatorem oraz ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego.

Podczas II wojny światowej pracę badawczą kontynuował w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski w 1946 roku wznowił działalność naukową na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Kierował Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. W 1960 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1968 roku w Warszawie i pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim.

Profesor Wojciech Świętosławski był jednym z twórców nowoczesnej termochemii, kriometrii i ebuliometrii. Był również twórcą różnego rodzaju aparatów, w tym m.in. kalorymetrów i kriometrów. Na swoim koncie miał wiele nagród i odznaczeń. Doktoraty honorowe przyznały mu takie uczelnie jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Drezdeńska, czy Uniwersytet Humboldta w Berlinie.