Porozumienie z Guala Closures DGS Poland S.A.

Zdjęcie przedstawia podpisywanie porozumienia przez Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni

Podpisanie porozumienia pomiędzy PW Filią w Płocku a Guala Closures DGS Poland S.A., 9 czerwca 2022 r./ fot. PW Płock

9 czerwca 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Guala Closures DGS Poland S.A. Transfer wiedzy do praktyki gospodarczej i doskonalenie zawodowe kadry to tylko niektóre cele podpisanego dokumentu. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności z-cy Prorektor dr hab. inż. Jacka Wernika, prof. uczelni, byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego oraz dr inż. Marcina Kowalskiego, ze strony spółki porozumienie podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Grządziel w obecności z-cy dyrektora operacyjnego Leszka Sulewskiego.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w PW Filii w Płocku

Porozumienie podpisano 9 czerwca 2022 r. w PW Filii w Płocku/ fot. PW Filia w Płocku

Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni przy jednoczesnym wsparciu ze strony spółki GUALA DGS działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku. Wszystko  z troską o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia, a także swobodną i otwartą wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Współpraca obejmować będzie:

  • pobudzanie aktywności innowacyjnej,
  • doskonalenie zawodowe kadry,
  • transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,
  • wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykacji i montażu kompletnych urządzeń, instalacji przemysłowych oraz zagadnień inżynierii materiałowej,
  • promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.