Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 18 listopada 2015 r. uhonorował tych, którym nasza społeczność tak wiele zawdzięcza. Podczas posiedzenia wręczono m. in. jubileuszowe medale i nagrody.    

Uroczyste posiedzenie Senatu otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Witając licznie zgromadzonych gości podkreślił, że ma ono charakter szczególny, gdyż stanowi centralny punkt obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.- Sto lat temu, a dokładnie 15 listopada 1915 roku, po latach zniewolenia i po burzliwym czasie I wojny światowej, zainaugurowano rok akademicki, w którym pierwszy raz zajęcia i wykłady prowadzono w języku polskim - powiedział podczas przemówienia Rektor PW. Kontynuując, prof. Jan Szmidt zacytował pamiętną sentencję pierwszego Rektora polskiej Politechniki, prof. Zygmunta Straszewicza, który podkreślał znaczenie tego doniosłego wydarzenia mówiąc: - (…) Ogłaszam Wam rozpoczęcie roku akademickiego, w którym mowa polska po raz pierwszy będzie rozlegała się w tych murach. Nie będę się rozwodził nad znaczeniem tej chwili dziejowej, którą właśnie przeżywamy: bicie serc naszych stwierdza to potężniej od najwymowniejszych okresów. (…).

Fotogaleria uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Na pytanie „Czy inżynierowie uratują Europę” próbował w swoim wykładzie odpowiedzieć prof. Jerzy Buzek, cytując esej prof. Tomasza Nałęcza „Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski”*, który to podkreślał znaczenie naszej Uczelni w odbudowie niepodległej Ojczyzny. Esej ten, wraz z zarysem historii Politechniki Warszawskiej, znalazł się w nowym wydawnictwie okolicznościowym, który otrzymali zgromadzeni w Dużej Auli goście.

Podniosły charakter Święta Uczelni został także zaakcentowany w uroczystości wręczenia najwyższego odznaczenia akademickiego naszej społeczności, jakim jest czterdziesty już Medal Politechniki Warszawskiej. Otrzymał go prof. Zbigniew Florjańczyk „za skuteczne łączenie badań naukowych z działalnością innowacyjno-wdrożeniową”. Laudację wygłosił prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego PW.

Profesor Zbigniew Florjańczyk jest związany z Wydziałem Chemicznym i Politechniką Warszawską od ponad 45 lat, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91), Dziekana Wydziału (1996-2002), a obecnie jako profesor zwyczajny kieruje Katedrą Chemii i Technologii Polimerów. Wielokrotnie honorowany poza granicami naszego kraju, w roku 2011 uzyskał tytuł DHC Politechniki Rzeszowskiej. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds. etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora PW. Profesor Florjańczyk ma olbrzymie zasługi w organizacji nauki i badań w Polsce i był członkiem wielu państwowych organizacji, komitetów, a także reprezentantem Polski w Komitecie NATO - Science for Peace and Security.

Prof. Zbigniew Florjańczyk odbiera z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora PW, Medal Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Głównym obiektem badań naukowych profesora jest chemia i technologia polimerów. W swym dorobku ma m.in. ponad 170 publikacji oraz 41 przyznanych patentów. W ostatnich latach badania podstawowe jego zespołu  koncentrowały się na układach polimerowych wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach paliwowych oraz na biodegradowalnych syntetycznych polimerach dla jednorazowych opakowań. Za działalność naukową i techniczną Profesor otrzymał szereg prestiżowych nagród w tym dwa medale PTCH: za osiągnięcia w rozwoju chemii (medal Stanisława Kostaneckiego - 2008) i w rozwoju technologii (medal Ignacego Mościckiego - 2010).**

W trakcie jubileuszowego posiedzenia Senatu PW odbyło się również przekazanie Medali Komisji Edukacji Narodowej (lista nagrodzonych osób w załączeniu) - wręczanych przez Jacka Kozłowskiego, Wojewodę Mazowieckiego oraz wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych (zestawienie w załączeniu).

Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej otrzymali:

Zespołowe:

 • dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
 • dr inż. Sebastian Styński z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
 • mgr inż. Jarosław Załęski z Zakładu Energoelektroniki "TWERD" za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektrycznego PW nagrodzonego Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.

Indywidualne:

 • dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska -Gruszecka, prof. PW z Wydziału Architektury za wybitne publikacje naukowe;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej za współpracę z przemysłem i działalność na rzecz wdrażanie wyników badań do gospodarki.

Złote Medale 100-lecia Odnowienia Tradycji PW zostały przekazane Rektorom PW poprzednich kadencji oraz Doktorom Honoris Causa PW. Odznaczenia odebrali:

 • 1973-1981 - prof. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor PW;
 • 1981-1985 - prof. Władysław Findeisen, Rektor PW;
 • 1985-1988 - prof. Zbigniew Grabowski, Rektor PW;
 • 1996-2002 - prof. Jerzy Woźnicki, Rektor PW;
 • 2002-2005 - prof. Stanisław Mańkowski, Rektor PW;
 • 2005-2012 - prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor PW;
 • (2011) - prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, DHC PW;
 • (2012) - prof. Jean Paul Larçon, DHC PW;
 • (2015) - prof. Mieczysław Mąkosza, DHC PW.

Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP przekazała na ręce Rektora PW kopię pierwszego patentu Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości w Dużej Auli towarzyszyła prezentacja samolotu PW-100, strategicznego projektu badawczego PW, który został zaprojektowany jako platforma testowa dla ośrodków badawczych, by umożliwić testowanie w locie różnych systemów pokładowych (radarów mobilnych, sensorów termowizyjnych, czujników chemicznych, anten, systemów teledetekcyjnych itp.)

Obchody Święta Politechniki Warszawskiej potrwają do 24 listopada, choć wydarzenia związane ze 100-leciem Odnowienia Tradycji naszej Uczelni zaplanowano także na ostatnie dni bieżącego miesiąca oraz grudzień. Pełen harmonogram wydarzeń dostępny jest TUTAJ>>

Materiał TVPW z uroczystego posiedzenia Senatu z dnia 18 listopada 2015 r.

 

Listy gratulacyjne przekazali:

Prezydent RP

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Lista osób odznaczonych medalami KEN:

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Promocje doktorskie i habilitacyjne:

Doktorzy 18_11_2015

Habilitacje 18_11_2015

 

* Wykład został wygłoszony w dniu 1.X.2015 r. w czasie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 PW.
** opracowano na podstawie tekstu laudacji prof. Zbigniewa Brzózki

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW