Biuletyn PW / Wydarzenia / Powstała Rada wspierająca PW w Płocku

Powstała Rada wspierająca PW w Płocku

fot.: A. Ryciak

Przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku powołano Radę ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego. 

Rada jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne oraz współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Będzie ona również wspierać i promować Politechnikę Warszawską w Płocku w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej dla miasta i regionu.

W skład Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego wchodzą zaproszeni przedstawiciele samorządów, parlamentu, nauki, oświaty oraz sektora gospodarczego i ma on charakter otwarty.

Do kompetencji Rady należy:
1. Wyrażanie opinii i konsultowanie kierunków działania Uczelni oraz wspieranie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w działalności na rzecz jej rozwoju.
2. Wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni, w tym proponowanie podjęcia przez Uczelnię nowych kierunków kształcenia i/lub specjalności a także perspektywicznych kierunków rozwoju naukowego.
3. Wyrażanie opinii w sprawach współpracy Uczelni z jednostkami sektora gospodarczego, społecznego, administracji i samorządów, w tym wyznaczanie kierunków zmian oraz nowych rozwiązań systemowych.
4. Promowanie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz absolwentów Uczelni w kraju i za granicą.
5. Wyrażanie opinii dotyczących inicjatyw sprzyjających rozwojowi Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza zwłaszcza w obszarze oświaty, nauki i innowacyjnej gospodarki.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI