Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Grzegorz Rozenberg otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa PW

Prof. Grzegorz Rozenberg otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa PW

Prof. Grzegorz Rozenberg, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, światowej sławy uczony w dziedzinie matematyki i informatyki teoretycznej, dnia 15 czerwca 2015 r. odebrał dyplom nadania godności Doktora Honoris Causa.

Poprzez przyznanie tytułu doktora honoris causa, najwyższej godności akademickiej, Politechnika Warszawska pragnie docenić wkład Profesora Grzegorza Rozenberga w rozwój nauk informatycznych, ale chce również podziękować za wieloletnią przyjaźń i współpracę. Międzynarodowe uznanie nie przeszkodziło Profesorowi w utrzymaniu kontaktu z macierzystą Uczelnią” – powiedział podczas uroczystości prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria wydarzenia

Profesor Grzegorz Rozenberg, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (1965), jest profesorem na Wydziale Informatyki Leiden University w Holandii i jednocześnie profesorem wizytującym na Wydziale Informatyki University of Colorado w Boulder. Od wielu lat kieruje grupą Informatyki Teoretycznej w Leiden Institute of Advanced Computer Sciences, jak również zajmuje stanowisko dyrektora naukowego w Leiden Center of Natural Computing.

DHC prof. Grzegorz Rozenberg odbiera gratulacje z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora PW/fot. BPW

Spektrum zainteresowań i wyników badawczych Profesora jest nad podziw szerokie - począwszy od teorii automatów i lingwistyki matematycznej poprzez gramatyki i języki Linenmayera, teorię współbieżności i sieci Petriego wysokiego rzędu oraz gramatyki grafowe, do obliczeń molekularnych DNA i modeli obliczeń dla procesów chemicznych, czy też ich uogólnień w formie obliczeń naturalnych. Odkrył on również wiele ważnych i pionierskich struktur matematycznych i ich właściwości, które znalazły zastosowanie w informatyce” – powiedział w laudacji profesor Henryk Rybiński.

Na szczególne uznanie zasługuje imponująca aktywność publikacyjna i wydawnicza Profesora Rozenberga, który jest autorem 6 obszernych monografii oraz 90 książek i specjalnych wydań czasopism, a także ponad 500 artykułów publikowanych w czołowych czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Profesor jest również redaktorem, współredaktorem lub członkiem kolegium redakcyjnego prawie wszystkich liczących się na świecie czasopism z dziedziny informatyki teoretycznej. Ostatnie osiągnięcie edytorskie Profesora stanowi czterotomowe dzieło Handbook of Natural Computing (2012 r.).

Profesor Grzegorz Rozenberg jest 69 laureatem uhonorowanym przez PW najwyższym odznaczeniem akademickim.

Podobny materiał:
Prof. Mieczysław Mąkosza Doktorem Honoris Causa PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI