Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Janusz Zieliński w ministerialnym zespole doradczym

Prof. Janusz Zieliński w ministerialnym zespole doradczym

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku został powołany do Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki w Ministerstwie Gospodarki. 

Prof. Zieliński został powołany do zespołu przez Janusza Piechocińskiego, wicepremiera, ministra gospodarki. Będzie on uczestniczył w pracach nad projektem "Polityki energetycznej Polski do 2050 r.".

Do zadań Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki będzie należało w szczególności dyskutowanie projektów dokumentów strategicznych przygotowywanych w Ministerstwie Gospodarki, dotyczących sektora energetycznego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW