Promocje doktorskie i habilitacyjne 2022

Zdjęcie przedstawia prof. Mirosława Karpierza na scenie z osobami odbierającymi dyplom

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych w Dużej Auli PW

4 października 2022 r. społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej świętowała uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Towarzyszyło im wręczenie odznaczeń państwowych.

1 października uczelnia uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki 2022/2023 by kilka dni później powitać w swoim gronie nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Tego dnia gościliśmy w swoich murach przedstawicieli władz, nauki, związków zawodowych, członków Senatu, studentów oraz pracowników administracji Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość w zastępstwie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby, Rektora Politechniki Warszawskiej, otworzył prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, Prorektor ds. Ogólnych. Składając życzenia i gratulacje odznaczonym pracownikom uczelni, doktorom i doktorom habilitowanym odbierającym dyplomy przekazał słowa uznania dla ich pracy oraz wysiłku wkładanego w codzienny rozwój uczelni. Przypomniał o Misji Politechniki Warszawskiej, zawartej w Strategii rozwoju do roku 2030 – Politechnika Warszawska, nie zapominając o chlubnej przeszłości i tradycji, jako swoją misję postrzega kreatywny udział w kształtowaniu przyszłości – poprzez badania, tworzące nową wiedzę i technologie przyszłości oraz poprzez kształtowanie następnych pokoleń.

Prof. Mirosław Karpierz podkreślił - Państwa codzienna praca, badania, wysiłek w kształcenie kolejnych pokoleń inżynierów, jest niezbędnym elementem realizacji tej Strategii. Bardzo za ten Wasz wkład dziękuję, gdyż bez niego nie jest możliwe osiągniecie naszych marzeń i śmiałych planów.

Uroczystość rozpoczęto wręczeniem pracownikom naszej uczelni odznaczeń państwowych przyznanych w 2021 r. postanowieniem Prezydenta RP z 14 grudnia 2021 r. za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 października 2021 r. o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczono Medalami Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi za Długoletnią Służbę.

Uroczysty tekst ślubowania doktora odczytał prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju. Przy udziale gości, w tym promotorów i członków rodzin, 65 osobom nadano stopień doktora, natomiast habilitację otrzymało 22 doktorów.

Fotogaleria promocji doktorskich i habilitacyjnych - październik 2022