Promocje doktorskie i habilitacyjne - styczeń 2020. Odznaczenia dla wieloletnich i zasłużonych pracowników w służbie PW

27 stycznia 2020 r. w Politechnice Warszawskiej powitaliśmy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

W swoim przemówieniu Rektor PW prof. Jan Szmidt przedstawił zadania, które będą realizowane przez najbliższe miesiące z udziałem wspólnoty akademickiej Politechniki Warszawskiej. Wśród najważniejszych Rektor wymienił m.in. implementację zapisów statutu, jak również kluczowych dla funkcjonowania Uczelni dokumentów, w tym regulaminów: organizacyjnego, pracy, a także wynagradzania pracowników PW.  Prof. Jan Szmidt podkreślił  jednocześnie wagę projektów, których wdrażanie rozpoczęło się z początkiem roku 2020, takich jak „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” czy też aplikację w konkursie „European Universities Initiative”. - Myślę, że jeżeli zaangażujemy się w te wydarzenia wszyscy, mając na względzie troskę o Politechnikę Warszawską, jej pracowników, rozwój Uczelni przede wszystkim w sferze kompetencji, znajdowania, przyciągania i zatrzymywania najbardziej utalentowanej młodzieży, to ten rok będzie rokiem dobrym - zaznaczył prof. Jan Szmidt.

Podczas uroczystości prof. Grzegorz Wrochna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczył odznaczenia państwowe - Krzyże Zasługi: pięć Złotych, cztery Srebrne oraz pięć Brązowych. Odznaczenia nadawane są za zasługi dla Państwa lub obywateli. W gronie wyróżnionych znaleźli się także członkowie wspólnoty akademickiej PW, którzy odebrali  Medale za Długoletnią Służbę: 20 Złotych, 14 Srebrnych oraz 11 Brązowych. Honorowane są nimi osoby, które wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie Państwa.  

Przy udziale zgromadzonych licznie gości, w tym promotorów i członków rodzin, 34 osobom nadano stopień doktora. Habilitację otrzymało 15 doktorów.

Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” uhonorowana została lek. med. Barbara Barszcz. Wyróżnienie jest przyznawane wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia.

- Barbara Barszcz od 44 lat jest lekarzem w przychodni przy ul. Narbutta. Aktualnie pełni funkcję kierownika, opiekując się pracownikami i studentami kampusu południowego Politechniki Warszawskiej. To osoba kompetentna, życzliwa pacjentom, zaangażowana w zdrowotne sprawy swoich podopiecznych, przez których jest niezwykle ceniona, zarówno jako lekarz, ale przede wszystkim dobry człowiek - powiedział prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW, przybliżając osiągnięcia wyróżnionej.

Fotogaleria promocji doktorskich i habilitacyjnych

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW, Aleksy Uścim/DAG PW