Biuletyn PW / Wydarzenia / Promocje, nagrody i medale. Uroczystość w Małej Auli PW

Promocje, nagrody i medale. Uroczystość w Małej Auli PW

Promocje, nagrody i medale. Uroczystość w Małej Auli PW

30 czerwca 2014 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz Nagród Siemensa za 2013 rok.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej otwierając ceremonię przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a następnie oddał głos prof. Zbigniewowi Kledyńskiemu, Prorektorowi ds. Ogólnych, który przewodniczył wręczaniu odznaczeń Państwowych. Aktu dekoracji dokonali prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor PW. Odznaczenia otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Jan Pałko - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marek Jarosław Henczka - Złoty Krzyż Zasługi,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Złoty Krzyż Zasługi,
 • prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski - Złoty Krzyż Zasługi,
 • dr hab. inż. Ewa Marzena Niewiadomska-Szynkiewicz - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • dr inż. Cezary Zbigniew Łucyk - Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
Odznaczenia państwowe

Promocje doktorskie i habilitacyjne zostały poprzedzone aktem uroczystego ślubowania, który odczytał prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki. Następnie, z grona nowo promowanych doktorów, głos zabrał dr Przemysław Dobrowolski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, a zarazem pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Kolejna część uroczystości poświęcona była dziewiętnastej (trzynastej w nowej formule) edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz czwartej edycji Konkursu Siemensa dla Absolwentów. Więcej o Konkursie pisaliśmy TUTAJ

Nagrodę Badawczą Siemensa za rok 2013 otrzymał:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Wiszniewski  z Instytutu Energetyki Politechniki Wrocławskiej za „Całokształt osiągnięć w pracy naukowej”.

Nagrodę Promocyjną Siemensa za rok 2013 otrzymali:  

 • dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za rozprawę habilitacyjną zatytułowaną: „Poprawa efektywności pracy siłowni parowych zasilanych nisko i średniotemperaturowymi źródłami energii”;
 • dr inż. Mariusz Rafał Susik z Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej za pracę doktorską zatytułowaną: „Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych”.

Nagroda Siemensa dla Absolwentów ustanowiona 9 lutego 2011 roku przeznaczona jest dla absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w Polsce i służy promowaniu najlepszych magisterskich lub inżynierskich prac dyplomowych w dziedzinie automatyki i robotyki, wykorzystujących wiedzę o urządzeniach i systemach automatyki, w obszarach aktywności firmy Siemens. W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia dla instytucji, w których zostały wykonane nagrodzone prace.

Fotorelacja z wydarzenia

Na podstawie rekomendacji zespołu specjalistów, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Malinowskiego z Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, Jury w dniu 9 maja br. postanowiło przyznać Nagrody Siemensa dla Absolwentów za rok 2013 następującym osobom:

 • mgr Katarzynie Dunst, absolwentce Politechniki Gdańskiej za pracę magisterską pt. „Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące” - Nagroda I-go stopnia;
 • inż. Tomaszowi Targielowi absolwentowi Politechniki Śląskiej za pracę inżynierską pt. „Opracowanie i implementacja modułowego urządzenia do termokamuflażu” - Nagroda II-go stopnia;
 • inż. Januszowi Janisio i inż. Jarosławowi Jastrzębskiemu absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za pracę inżynierską zespołową pt. „Projekt i budowa zmodyfikowanego współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudna, KGHM Polska Miedź S.A.” - Nagroda III-go stopnia.
Nagrody Siemensa dla Absolwentów

Wyróżnienia dla instytucji:

 • Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;
 • Wydział Automatyki, Informatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej;
 • Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Na zakończenie uroczystości wręczenia Nagród głos zabrali: Dominika Bettman, Prezes ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o. oraz prof. Andrzej Wiszniewski.

Podobny materiał:
Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI