Biuletyn PW / Wydarzenia / Przedstawicielka PW w Komitecie Interesariuszy

Przedstawicielka PW w Komitecie Interesariuszy

Anna Rogowska, p.o. Zastępca Kanclerza PW ds. Rozwoju została członkiem Komitetu Interesariuszy, nowego ciała doradczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR powołał Komitet Interesariuszy, który jest nowym, niezależnym ciałem doradczym. Jego zadaniem będzie rekomendowanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Centrum.

Członkami Komitetu Interesariuszy są osoby z dużym doświadczeniem w aplikowaniu oraz realizacji projektów badawczych, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. W tym gronie znalazła się Anna Rogowska, p.o. Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju. Członkowie komitetu zostali wybrani spośród 91 kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w jego pracach.

Wśród członków Komitetu Interesariuszy znalazły się zarówno osoby reprezentujące organizacje badawcze, jak i przedsiębiorców. Zadaniem nowego ciała doradczego NCBiR będzie aktywny udział w kształtowaniu procesów realizowanych przez Centrum, co ma wpłynąć na wzrost skuteczności i efektywności. Analizowanie, opiniowanie i identyfikacja barier w pozyskiwaniu dofinansowania z NCBiR, rozliczanie i kontrola projektów – to główne zagadnienia, którymi zajmie się Komitet Interesariuszy.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW