Biuletyn PW / Wydarzenia / Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

4 czerwca 2016 r. w Politechnice Warszawskiej, podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), odbyły się wybory władz na kadencję 2016-2020. Nowym przewodniczącym został prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej. Profesor Jan Szmidt uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP.

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przed Gmachem Głównym PW/fot. Biuletyn PW

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego KRASP na kadencję 2016-2020. Zostali nimi prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor-Elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fotogaleria trzydniowego posiedzenia KRASP 2016

Dotychczasowy przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał status honorowego przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza ona 107 uczelni akademickich, ponadto 46 uczelni zawodowych ma status członków stowarzyszonych KRASP. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Zdjęcia: Biuletyn PW
Na zdjęciu w zajawce od lewej: prof. Wiesław Bielawski, prof. Jan Szmidt, prof. Andrzej Tretyn

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI