Biuletyn PW / Wydarzenia / Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

4 czerwca 2016 r. w Politechnice Warszawskiej, podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), odbyły się wybory władz na kadencję 2016-2020. Nowym przewodniczącym został prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej. Profesor Jan Szmidt uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP.

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przed Gmachem Głównym PW/fot. Biuletyn PW

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego KRASP na kadencję 2016-2020. Zostali nimi prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor-Elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fotogaleria trzydniowego posiedzenia KRASP 2016

Dotychczasowy przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał status honorowego przewodniczącego Konferencji.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza ona 107 uczelni akademickich, ponadto 46 uczelni zawodowych ma status członków stowarzyszonych KRASP. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Zdjęcia: Biuletyn PW
Na zdjęciu w zajawce od lewej: prof. Wiesław Bielawski, prof. Jan Szmidt, prof. Andrzej Tretyn

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW