Biuletyn PW / Wydarzenia / Spotkanie dotyczące PO WER

Spotkanie dotyczące PO WER

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej zorganizowało spotkanie poświęcone założeniom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Spotkanie odbyło się 21 listopada w Sali nr 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele stołecznych uczelni wyższych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PO WER będzie wspierał następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników; włączenie społeczne i walkę z ubóstwem; inwestowanie w edukację; umiejętności i uczenie się przez całe życie; wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW