Systemy rakietowe dla Polski. Spotkanie prasowe w Politechnice Warszawskiej

Po kwietniowym podpisaniu listu intencyjnego, Politechnika kontynuuje prace nad Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu. Kolejne spotkanie z Partnerami projektu i dziennikarzami odbyło się dnia 2 czerwca 2014 r. w Sali Senatu PW.

Na mocy podpisanego przez Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną i Polski Holding Obronny listu intencyjnego rozpoczynającego współpracę w zakresie Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu, po raz kolejny zaprezentowano dotychczasowe dokonania zespołów zaangażowanych w prace nad systemem obrony powietrznej kraju. Spotkanie miało na celu promocję dorobku polskiej nauki oraz przemysłu w zakresie tworzenia unikalnych polskich technologii rakietowych i radarowych.

Data spotkania została wybrana nieprzypadkowo, bowiem w najbliższych dniach do Polski przyjadą prezydent USA Barack Obama oraz Prezydent Francji Francois Hollande. Razem z Polakami będą świętować 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Niemniej te wizyty mają również kontekst polityczny, gdyż najważniejsze koncerny amerykańskie i francuskie ścigają się od kilku miesięcy o wielkie zlecenia dotyczące rakiet średniego zasięgu dla polskiej armii. Kto ma szansę? Czy jest tu jeszcze miejsce dla polskiej myśli inżynieryjnej? Czy polski potencjał naukowy i przemysłowy będzie mógł skorzystać z tej historycznej szansy na rozwój?

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej

 
Na te właśnie pytania próbowano odpowiedzieć podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej. Spotkanie, które otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Uczelni, odbyło się przy udziale m.in.: dr Mariusza Andrzejczaka, Wiceprezesa Polskiego Holdingu Obronnego, Piotra Jaromina, Wiceprezesa Mesko SA, czy Jerzego Miłosza, Wiceprezesa Bumar Elektronika SA. Z prezentacją prac podwójnego zastosowania prowadzonych w Politechnice Warszawskiej wystąpił dr Robert Głębocki, z UCBOiB PW a z przeglądem zespołów badawczych technologii i systemów rakietowych - dr Tadeusz Diem. 

Po wystąpieniach przewidziano sesję plakatową obrazującą prace badawcze Politechniki Warszawskiej z zakresu techniki rakietowej oraz projektu rakiety Amelia.

Galeria TUTAJ

Podobny materiał:
PW uczestniczy w pracach nad systemem rakietowym