Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” będą współpracowały z PW

Politechnika Warszawska i Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” podpisały 7 października 2021 r. list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym.

Władze Politechniki Warszawskiej reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak, a firmę Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A. - Prezes Zarządu Jarosław Król oraz Członek Zarządu Tomasz Walicki.

Strony mają zamiar połączyć swój potencjał w postaci wiedzy oraz doświadczenia w celu dalszego rozwoju, jak również upowszechniania i promowania wiedzy naukowo-technicznej w dziedzinach: alternatywne rozwiązania elektroenergetyczne, odnawialne źródła energii, przemysł 4.0, inżynieria chemiczna, biotechnologia, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, logistyka, elektronika, inżynieria materiałowa.

Współpraca będzie obejmowała m.in.: wspólne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, wymianę kadr poprzez organizację staży pracowników, staże studentów i doktorantów PW w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „POLFA”, organizację wspólnych seminariów, warsztatów i konferencji.

Źródło i zdjęcia: dr inż. Tadeusz Daszczyński, Wydział Elektryczny PW