Terminarz uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki w PW

Obchody centralne inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbędą się 1 października o godz. 10.00 i będą transmitowane online. Tegoroczne uroczystości wydziałowe zainicjowane zostaną 30 września przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Inżynierii Materiałowej.

W wydarzenia nowego roku akademickiego wprowadzi nas prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, który w Dużej Auli Gmachu Głównego wygłosi przemówienie inauguracyjne. Naszą wspólnotę powitają również Przewodniczący Samorządu Studentów oraz Rady Doktorantów PW. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Radu Uczelni Politechniki Warszawskiej, wygłosi wykład inauguracyjny „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”.

Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: pw.edu.pl/inauguracja2021.

Program obchodów centralnych:

  • hymn państwowy;
  • powitanie uczestników uroczystości;
  • przemówienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby;
  • wystąpienia okolicznościowe;
  • immatrykulacja;
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW;
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW;
  • wykład inauguracyjny Krzysztofa Pietraszkiewicza pt. „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”;
  • Gaudeamus.

Msza Święta inaugurująca rok akademicki 2021/2022 zostanie odprawiona 1 października o godz. 8.00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Będzie jej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Inauguracje wydziałowe

Jako pierwsze rok akademicki 2021/2022 rozpoczną Wydziały Geodezji i Kartografii oraz Wydział Inżynierii Materiałowej.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbędzie się 4 października o godz. 11.00 i będzie transmitowana online za pośrednictwem kanału YouTube: youtube.com/user/pwplock. Wykład inauguracyjny „Inteligentne miasta a rozwój społeczeństwa informacyjnego” wygłosi dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW.