Termomodernizacja czterech domów studenckich PW

„Tulipan”, „Muszelka”, „Pineska” i „Bratniak” - te domy studenckie Politechniki Warszawskiej zostaną ocieplone dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 mln zł.  

Przedmiotem dofinansowanego przedsięwzięcia będzie termomodernizacja czterech budynków domów akademickich Politechniki Warszawskiej: DS „Tulipan” i DS „Muszelka” przy ul. Mochnackiego, DS „Pineska” przy ul. Uniwersyteckiej, oraz DS „Bratniak” przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Są one zlokalizowane w obrębie stołecznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wraz z zielenią „Kolonii Lubeckiego”, który wpisany jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Termomodernizacja obejmie 4 606 m2 ścian budynków. Przewidziano również wymianę ponad 200 okien i 16 sztuk drzwi - wszystko z zachowaniem historycznego charakteru obiektów. W akademikach zaplanowano także wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED, a w dwóch budynkach DS „Tulipan” i DS „Muszelka” montaż 160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Cztery dwufunkcyjne węzły ciepłownicze wymienione zostaną na nowoczesne, wyposażone w system regulacji i zarządzania ciepłem, wykorzystujące samouczący się układ „sztucznej inteligencji”.

Umowa dofinansowania przedsięwzięcia została podpisana 29 września br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę. W uroczystości uczestniczył także Kanclerz Politechniki Warszawskiej dr inż. Krzysztof Dziedzic oraz Dyrektor Departamentu Budownictwa NFOŚiGW Magdalena Bodzenta.

Całość przewidzianych prac będzie kosztowała ok. 7,8 mln zł. Termomodernizacja domów akademickich potrwa do końca czerwca 2023 r.

Źródło i zdjęcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej