Trzecie miejsce wśród polskich uczelni dla PW

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. To czwarty raz z rzędu, gdy Uczelnia plasuje się na podium tego zestawienia. Równocześnie po raz 15. z rzędu PW jest najlepszą techniczną uczelnią.

W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium „Absolwenci na rynku pracy”.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Innowacyjność”, „Potencjał naukowy”, „Efektywność naukowa”, „Warunki kształcenia” i „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. Na trzecich miejscach sklasyfikowano prowadzoną w Politechnice Warszawskiej matematykę (zaliczaną do kierunków ścisłych) i gospodarkę przestrzenną (zaliczaną do kierunków społecznych).

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020

19 kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych.

Na pierwszym miejscu sklasyfikowano: architekturę, automatykę i robotykę, biotechnologię, budownictwo, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, geodezję i kartografię, mechanikę i budowę maszyn, informatykę, inżynierię biomedyczną, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, technologię chemiczną, transport, lotnictwo i kosmonautykę, zarządzanie i inżynierię produkcji.

Dodatkowo drugie miejsce w rankingu zajęła mechatronika.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym - na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Ranking uwzględnia wskaźniki pogrupowane w sześć kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Potencjał naukowy” i „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020
Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: Biuletyn PW