Uroczyste posiedzenie Senatu w ramach Święta PW

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej 15 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia państwowe, nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa oraz Nagroda Naukowa im. M. Wolfkego.

15 listopada to ważna data w kalendarzu naszej Uczelni. Tego dnia 1915 roku rozpoczął się pierwszy rok akademicki z polskim jako językiem wykładowym.

Tradycja jako kompas

- To dla nas data szczególna - to jeden z tych dni w roku, kiedy podkreślamy nie tylko naszą wieloletnią tradycję, ale przede wszystkim chcemy wskazać na ciągłość działania Politechniki Warszawskiej i siłę naszej akademickiej wspólnoty, która skutecznie przeciwstawia się wyzwaniom stawianym przed nami przez historię, ale i przez współczesność - powiedział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Rektor PW podkreślił, że tradycja jest elementem, który stanowi o naszej tożsamości i dlatego ważne jest, by nie rezygnować z pamięci o datach ważnych. - Jednocześnie tradycja dla Politechniki Warszawskiej nie jest kotwicą, która trzyma nas w miejscu - w naszym przypadku to raczej kompas, który podpowiada dokąd powinniśmy płynąć po oceanie zmian, które niesie nam rzeczywistość. Jestem przekonany, że dobrze go wykorzystujemy - zaznaczył.

Prof. Krzysztof Zaremba zapowiedział również główną część uroczystości. - Spotkaliśmy się dziś (…) także by podziękować tym, którzy codziennie wkładają olbrzymi wysiłek w rozwój nauki, a także w funkcjonowanie i rozwój naszej Uczelni. Wręczane dziś odznaczenia państwowe oraz nagrody naukowe są wyrazem naszej wdzięczności, którym towarzyszą słowa naszego uznania - powiedział.

List okolicznościowy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odczytała Anna Czajczyk, doradca Ministra. „Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie władz uczelni, szczególnie w dostosowanie badań naukowych do rzeczywistych potrzeb gospodarki i pogłębianie współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców” - pisał w liście Przemysław Czarnek.

Odznaczenia państwowe

W dalszej części uroczystości odznaczenia państwowe wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z Wydziału Chemicznego PW i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, a Srebrne Krzyże Zasługi: dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski - Dziekan Wydziału Architektury PW, dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, dr inż. Wojciech Orciuch - Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Odznaczenia nadawane są za zasługi dla Państwa lub obywateli.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także członkowie wspólnoty akademickiej PW, którzy odebrali Medale za Długoletnią Służbę: 18 Złotych, 14 Srebrnych oraz 10 Brązowych. Honorowane są nimi osoby, które wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie Państwa.  

Wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa

Podczas wydarzenia rozdano także nagrody w XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, XI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz V Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Wyniki konkursów zostały ogłoszone w październiku br.

- Ponieważ Siemens przez te 26 lat się zmienił, zmienił się nasz kształt, zmieniły się też potrzeby, będziemy chcieli zaproponować od przyszłego roku nieco przedefiniowaną formułę konkursu, aby laureaci mogli jeszcze skuteczniej nawiązywać współpracę w zakresie wdrażania swoich projektów w rzeczywiste rozwiązania przemysłowe - zapowiedział  Mariusz Konradciuk, szef działu Smart Infrastructure w Siemens Polska.  - W tym roku serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom, laureatom i życzę sukcesów w dalszej drodze zawodowej - dodał.

W imieniu laureatów głos zabrał prof. Andrzej Czyżewski, który wraz z zespołem otrzymał nagrodę badawczą w XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa.  - Uniwersytety techniczne różnią się czymś istotnym od tradycyjnych. Politechniki spełniają wszystkie wymagania stawiane uniwersytetom, ale przyciągają do siebie ludzi, którzy mają chęć tworzenia, nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla przemysłu, swojego wkładu w produkcję. Docenienie nas w tej dziedzinie jest spełnieniem naszych aspiracji, marzeń i oczekiwań - podkreślił.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 r. na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in.: elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono także Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe. Otrzymali ją członkowie zespołu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej: dr Artur Małolepszy, dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz dr hab. Leszek Sobiński.

Fotorelacja z uroczystości

Zdjęcia: Biuro Komunikacji i Promocji