Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

23 marca 2015 r. w Małej Auli Gmachu Głównego PW odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia Medalu Młodego Uczonego i Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Witając zgromadzonych, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej odniósł się do 100-letniej spuścizny naszej Uczelni i zacytował słowa prof. Czesława Skotnickiego, Rektora PW, który w roku 1925 otworzył rok akademicki słowami - Nie może się nauka politechniczna ograniczać do gromadzenia przepisów i recept, być może nawet i pożytecznych w różnych zawodach. Gdybyśmy chcieli zajmować się tylko naukami już urobionemi, gotowemi i w ostatecznej formie nam na zzewnątrz dostarczonemi, zastyglibyśmy w bezdusznych formach, a ta najistotniejsza cecha techniki współczesnej, polegająca na ciągłem i nieprzepartem dążeniem do rozwoju, zostałaby rychło zatracona. 

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW gratuluje doktorantce

Poszukiwanie, dostrzeganie doświadczanie badanie, musi stać się nie tylko upiększeniem nauczania lecz metodą rozwoju uczących się, metoda pracy uczących. Politechnika wówczas tylko spełni swe zadanie całkowicie, gdy w niej zakipi myśli twórcza, gdy stanie się kolebką nowych idei, nowych pomysłów. Wówczas wpływ uczelni zapromieniuje nazewnątrz, stanie się ona pochodnią płonącą, która rzuci światło jasne na drogę kulturalną, po której dąży naród do lepszego jutra.

Fotogaleria uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

Prof. Jan Szmidt wskazał na wątek rozwoju nauki, badań i innowacyjności, który ówczesny Rektor PW zawarł w dalszej części wypowiedzi 90 lat temu. - Słowa profesora Skotnickiego nie straciły niczego ze swojej aktualności, co więcej jestem głęboko przekonany, że są one właśnie dziś w XXI wieku, doskonała diagnozą roli uczelni technicznych - podkreślił prof. Jan Szmidt, Rektor PW. Dalsza część uroczystości przebiegła pod znakiem promocji doktorskich (25 osób) i habilitacyjnych (31 osób). Załączniki poniżej.

Mjr dr hab. inż. Przemysław Wachulak odbiera Medal Młodego Uczonego z rąk Rektora PW

Tego dnia wręczono również ósmy już Medal Młodego Uczonego, który przyznano na mocy postanowienia Kapituły Medalu z dnia 13 marca 2014 r. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał mjr dr hab. inż. Przemysław Wachulak z Wojskowej Akademii Technicznej za opracowanie nowych metod obrazowania w zakresie skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego. 

Ostatnim akordem uroczystości w Małej Auli było wręczenie Odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

  • mgr Antoni Czarny,
  • dr inż. Władysława Francuz,
  • mgr inż. Tadeusz Nowak,
  • mgr inż. Grażyna Kubuj-Bełz.

Gratulujemy wszystkim laureatom i doktorom!

Habilitacje (pdf, 141,93 kB)
Doktorzy_03_2015 (pdf, 77,50 kB)