Biuletyn PW / Wydarzenia / Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej mogła świętować uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych, które odbyły się 6 i 8 października 2021 r. Towarzyszyło im wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

- Jest to dla mnie ogromna radość i satysfakcja, że wreszcie po bardzo długim czasie spotykamy się tutaj, w najpiękniejszej sali Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej - powiedział Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, otwierając uroczystość w Dużej Auli. - Spotykamy się osobiście po to, żeby celebrować bardzo ważne wydarzenia w życiu naszej społeczności akademickiej, jakimi są wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, a także wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej - dodał.

Przy udziale gości, w tym promotorów i członków rodzin, 51 osobom nadano stopień doktora. Habilitację otrzymało 31 doktorów.

- Chciałbym Państwu życzyć wiele wytrwałości w dalszej pracy naukowej. Życzę, żeby te stopnie, które dzisiaj zdobywacie, nie były ostatnimi osiągnięciami naukowym w waszym życiu - mówił Rektor PW. - Zwracając się do doktorów, mam nadzieję, że większość zostanie z nami, bo potrzebujemy jak powietrza nowych ludzi, którzy wnoszą tą świeżość do naszej pracy naukowej. Doktorów habilitowanych, mam nadzieję, niedługo będę ja czy mój następca mógł witać jako profesorów tytułowych - zakończył.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznane zostały 93 pracownikom Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria promocji doktorskich i habilitacyjnych 2021

Zdjęcia: Biuro Komunikacji i Promocji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI