Vivat Academia! Inauguracja nowego roku akademickiego w PW

1 października 2021 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła nowy rok akademicki. Gośćmi uroczystości byli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.  

- Za nami kolejny rok, wyjątkowy i, choć wolałbym nie używać tego określenia, bardzo trudny - podkreślił Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Cały rok akademicki przebiegał pod rygorem ograniczeń wynikających z trwającej pandemii, jednak Politechnika Warszawska poradziła sobie z tym wyzwaniem.

Czas wyzwań, ale i sukcesów

- Doświadczenia pierwszego lockdownu wykorzystaliśmy do stworzenia narzędzi do nauczania zdalnego oraz wdrożenia systemy pracy, który pozwolił na realizację zadań we wszystkich sferach działania: dydaktycznej, naukowej oraz organizacyjnej - mówił Rektor PW. - Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i wysiłkowi całej społeczności akademickiej utrzymaliśmy ciągłość działania. Więcej, osiągnęliśmy sukcesy porównywalne do tych, które w latach bez pandemii pokazywały potencjał Politechniki Warszawskiej - zaznaczył.

Prof. Krzysztof Zaremba przypomniał wyniki Uczelni w rankingach, osiągnięcia studentów w zawodach, projektach i konkursach, nagrody, które otrzymali doktoranci i pracownicy PW.  - To dowód, że Politechnika Warszawska żyje i utrzymuje swój potencjał - podsumował.

Wiedza, którą trzeba wykorzystać

Rektor PW zaznaczył, że przebieg pandemii w roku 2020 i 2021 przyniósł wiedzę i doświadczenie, które zobowiązani jesteśmy wykorzystać w dalszej pracy zarówno na poziomie działań bieżących, jak i w planowaniu strategicznym.

- Konieczność nauczania zdalnego odkryła przed nami niedoceniany potencjał, jaki drzemie w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych w dydaktyce. Musimy się zastanowić, jak na nowo zaprojektować proces nauczania, by nie tracąc relacji międzyludzkich, a szczególnie tych najważniejszych opartych na więzi pomiędzy mistrzem i uczniem, włączyć technologie online w rozwój edukacyjny, a także osobisty naszych studentów. To samo dotyczy badań - powiedział.

Nie oznacza to jednak rewolucji i odejścia od stacjonarnych form dydaktyki i badań. - Nie wyobrażam sobie tworzenia i funkcjonowania wspólnoty akademickiej jedynie w przestrzeni cyfrowej - podkreślił prof. Krzysztof Zaremba.

Impuls do zmian

Rektor zachęcał, aby na zmiany wywołane przez COVID-19 patrzeć także jako na szansę, impuls do zmiany.

- Wymagać to będzie od nas wszystkich odpowiedzialności i konsensusu, a wiemy jak dziś o to trudno - mówił. - Ja jednak, patrząc na ubiegły rok, na to, jak pracowaliśmy i co osiągnęliśmy, jestem dobrej myśli - zaznaczył.

W swoim wystąpieniu prof. Krzysztof Zaremba wspomniał o ważnych projektach realizowanych w PW: działaniach w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, konsorcjum ENHANCE oraz nowej inicjatywie - New European Bauhaus.

Rektor podsumował również działania w obszarze administracji.

- Wdrażamy kolejne mechanizmy i narzędzia usprawniające nasze funkcjonowanie. W ostatnich dniach została uruchomiona mLegitymacja, pracujemy nad systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją, modernizujemy nasze kanały komunikacji internetowej - mówił. - Przed nami wciąż wyzwania niezbędne do wdrożenia modelu uczelni, który nazwaliśmy opartym na poszanowaniu demokracji uniwersytetem. Pracujemy nad strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej. Wdrażany jest projekt społecznej odpowiedzialności uczelni. Wyzwaniem pozostaje stworzenie silnego i skutecznego systemu zachęt, w tym materialnych, do tego, by pracowali dla nas najlepsi w każdym z obszarów: nauki, dydaktyki i administracji - podsumował.

Słowo do studentów

Rektor zwrócił się też bezpośrednio do nowo przyjętych studentów.

- Gratuluję wam trafnego wyboru, z którego jestem przekonany, będziecie kiedyś dumni. wasz los jest w waszych rękach. My, nauczyciel, będziemy wam pomagać, uczyć was, będziemy starać się przekazywać wam wzorce postępowania życiowego. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nas opiekunów i po prostu życzliwych ludzi - mówił. - Wykorzystajcie jak najpełniej czas spędzony na uczelni, szanujcie godność studenta Politechniki Warszawskiej. Gromadźcie swój kapitał intelektualny i życiowy. Uwierzcie mi, że okaże się kiedyś bezcenny, gdziekolwiek los by was nie rzucił, a właściwie wykorzystany przyniesie wielkie korzyści Wam i naszej Ojczyźnie - radził.

Rozwiązania na XXI wiek

W swoim wystąpieniu Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zwracał uwagę na wyzwania, z którymi się mierzymy.

- Jeśli w XXI w. chcemy, aby świat rozwijał się w sposób zrównoważony, inkluzywny i piękny, żeby rozwijał się w sposób dobry, musimy znaleźć lepszą odpowiedź w dzieleniu się wiedzą z innymi, przy jednoczesnym szacunku do własności intelektualnej - zaznaczył. - Tu trzeba znaleźć złoty środek, lepsze rozwiązania regulacyjne, które odpowiedzą na wielkie wyzwania przyszłości - dodał.

Z okazji nowego roku akademickiego Mateusz Morawiecki życzył odwagi w myśleniu, w poszukiwaniu prawdy i rozwiązań, które będą czyniły świat coraz bardziej sprawiedliwym.

- Życzę Państwu, studentom, żebyście nie bali się podejmować wielkich wyzwań, poszukiwali najlepszych rozwiązań na XXI, a może i na kolejne wieki - zakończył.

Współpraca i pasja

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podkreślił, jak ważną rolę pełnią uczelnie.

- Wyzwania, które są przed nami - na poziomie europejskim, w Polsce, ale i na poziomie miasta - wyzwania takie jak: walka z kryzysem klimatycznym, starania o to, żeby być jak najbardziej innowacyjnym, żeby opierać się na rozwiązaniach cyfrowych - to są pola współpracy, gdzie konieczna jest synergia pomiędzy tymi, którzy podejmują decyzje, a z drugiej strony uczelniami - mówił.

Wskazywał także konkretne obszary współdziałania.

- Oszczędzanie energii, gospodarka w obiegu zamkniętym, zagospodarowanie odpadów, te wszystkie rozwiązania, które nazywamy smart city, np. zarządzanie ruchem, ważne rozwiązania dla edukacji czy służby zdrowia - to są problemy, z którymi my, jako włodarze miast, miasteczek, wsi, borykamy się na co dzień i tylko poprzez współpracę z uczelniami możemy starać się, aby w sposób bardziej profesjonalny i efektywny odpowiadać na te wyzwania - wyliczał Rafał Trzaskowski.

- Najważniejsza jest pasja. Bez pasji nigdy nikt nie zostanie dobrym naukowcem i nigdy nie będzie tego, co najważniejsze - satysfakcji - zaznaczył.

Uczelnia studentów i doktorantów

Tradycyjnie, w dalszej części uroczystości, prowadzonej przez Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy.

Przewodniczący Samorządu Studentów PW Michał Rodowski powitał nowych studentów.

- Nie bez powodu wybraliście naszą Uczelnię. Studenci, którzy ją ukończyli, są szanowani na całym świecie. Ich wkład w rozwój polskiej nauki widać nie tylko, gdy zajrzycie do dawnych publikacji, ale także do nagłówków obecnych gazet - mówił.

Michał Rodowski podkreślał, że Politechnika jest jak rodzina, w której można się rozwijać i liczyć na wsparcie. Zachęcał też do aktywności.

- Studia to coś więcej niż tylko zajęcia dydaktyczne. To, w jaki sposób spędzicie najbliższe lata, zależy tylko od was. Wykorzystajcie je w stu procentach - zaznaczył.

Przewodniczący Rady Doktorantów PW Adrian Kopytowski podkreślił, że możliwość zdobycia wykształcenia na naszej Uczelni to gwarancja interdyscyplinarnego rozwoju, tworzenia kontaktów na całe życie, ale i misja, ponieważ nierozerwalnie łączymy tradycję z innowacyjnością.

- Dla wielu z nas doktorat to nie tylko godziny spędzone w laboratoriach, ale również rozmowy z przedstawicielami biznesu, nawiązywanie nowych kontaktów - mówił Adrian Kopytowski. - Rozwój Politechniki Warszawskiej leży w naszych rękach, a kontakt z firmami branżowymi umożliwia uzyskanie wdrożeń czy patentów - wyliczał.

Pierwszy wykład

Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans” wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Radu Uczelni Politechniki Warszawskiej.

Zwracał w nim uwagę na to, jak rozwój cywilizacji negatywnie wpływa na środowisko. Opowiadał o wyzwaniach współczesnego świata oraz związanych z nimi zagrożeniach i szansach. Zachęcał, żeby rozmowy zastąpiły walkę.

- Budujmy zgodę co do tego, że nauka, że umiejętności naszych absolwentów, że stabilne instytucje finansowe, zarówno te publiczne, jak i te prywatne, przy wsparciu i zrozumieniu środowisk intelektualnych, są w stanie uczynić dla naszego kraju i szerzej - naszego kontynentu - bardzo wiele dobrego - mówił Krzysztof Pietraszkiewicz. - Kluczową kwestią w najbliższych kwartałach będzie odbudowa gospodarki po pandemii. I tu musimy znaleźć różne kompromisy, musimy dokonać dobrych wyborów - podkreślił.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w uroczystości mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób. Cała wspólnota akademicka mogła śledzić wydarzenie zdalnie, oglądając transmisję z inauguracji, dostępną na stronie internetowej Uczelni i w mediach społecznościowych.

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Transmisja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: Biuro Komunikacji i Promocji PW