Współpraca z BASF POLSKA

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

Spotkanie miało miejsce w siedzibie spółki/fot. PW Plock

Wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe, popularyzacja wiedzy oraz zajęcia dydaktyczne są przedmiotami umowy o współpracy podpisanej 12 września br. pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a BASF Polska Sp. z o.o. 

Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, dyrektora Instytutu Chemii dr hab. inż. Grzegorza Makomaskiego, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasza Zielińskiego. Ze strony BASF Polska porozumienie podpisała Prezes Zarządu – Katarzyna Byczkowska.

Współpraca dotyczyć będzie realizacji wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, zajęć dydaktycznych, spotkań z ekspertami, udziału w panelach tematycznych na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez każdą ze stron. Przedmiotem umowy są także wspólne działania na rzecz popularyzacji wiedzy oraz kształcenia w Filii PW w Płocku wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.