Biuletyn PW / Wydarzenia / Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia 2015 r. nagrodę Luminatus 2015.

Prof. Wojciech Święszkowski
z nagrodą/fot. Łukasz Giersz

Nagroda przyznawana jest przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce. W kategorii zespół badawczy laureatem została ekipa naukowców pracująca pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, który w imieniu całego zespołu podziękował za dostrzeżenie przez kapitułę roli, jaką odgrywa współpraca technologii i medycyny w walce z zagrożeniami zdrowia i życia ludzkiego. Nominującym zespół było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Statuetki odebrali również przedstawiciele projektów w następujących kategoriach: usługi, produkty, projekt, prezes, kształcenie, firma.

Projekt Bio-Implant ma charakter interdyscyplinarny. Współpracują przy nim zespoły posiadające odpowiednie doświadczenie oraz bazę badawczą w zakresie medycyny, biologii, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania CAD/CAM oraz informatyki.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. W efekcie ma powstać gotowa do wdrożenia w praktyce, kliniczna metoda leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnego produktu inżynierii tkankowej oraz komputerowych systemów wspomagania operacji.

 

Podobny materiał:
Platforma Badań Mózgu PW współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN

Zdjęcia: Łukasz Giersz, Rzeczpospolita

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW