Konkursy

Czwarta edycja STEM PW

Grafika konkursu STEM PW

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Projektu Edukacyjnego STEM PW, w ramach którego oprócz ogólnopolskiego konkursu skierowanego do licealistów i uczniów techników, organizowana jest konferencja i warsztaty. Do zdobycia są indeksy na wybrane kierunki Politechniki Warszawskiej.

Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Zdjęcie przedstawia kobiety pochylone nad pracami poligraficznymi

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich. Laureaci otrzymają możliwość studiowania na kierunku Papiernictwo i Poligrafia.

Konkurs dla kół naukowych StRuNa 2022

Do 20 października br. można przesyłać zgłoszenia do 12. edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty ze wszystkich typów uczelni zrealizowane zespołowo między 1 października 2021 roku a 30 września 2022 roku.

Złoty Medal Chemii 2022

Grafika Konkursu Złoty Medal Chemii

Do 14 października br. młodzi chemicy mogą zgłaszać swoje prace do 12. edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022. Laureaci otrzymają  nagrody pieniężne i możliwość odbycia stażu. Finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN oraz zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań.

Stypendia dla studentów im. Jana Pawła II

Grafika przedstawiająca młode osoby na tle panoramy Warszawy.

Studenci warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin na złożenie wniosku upływa 10 października 2022 r.

Konkurs LOT-u na pracę dyplomową

Zdjęcie przedstawia samolot LOT

W II edycji konkursu LOT na najlepszą pracę dyplomową o lotnictwie zdobyć można wyjątkowe nagrody. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 15 października 2022 r.

START 2023

Grafika Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w programie START. Młodzi naukowcy mogą w nim zdobyć zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października br.

Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel

Zdjęcie przedstawia laptopa

10 tys. zł mogą zdobyć laureaci pierwszych miejsc w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i inżynierską o tematyce wody, wodoru i węgla. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 października br.

Konkurs Prezesa ZUS na pracę dyplomową o ubezpieczeniach społecznych

Grafika ZUS

Prezes ZUS zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czas nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Falling Walls Lab Warsaw na PW

Zdjęcie przedstawia scenę konkursu Falling Walls Lab Warsaw

15 września br. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się finał Falling Walls Lab Warsaw. Uczestnicy konkursu będą walczyć o nagrodę główną - wyjazd do Berlina i szansę na zyskanie tytułu „Breakthrough Winner of the Year”. W gronie finalistów są przedstawiciele PW.

Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Zdjęcie mężczyzn wykonujących eksperyment w laboratorium

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza do udziału w XXXII edycji Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Konkurs Popularyzator Nauki 2022

Zdjęcie przedstawia zlewkę wypełnioną niebieskim płynem i rękę naukowca

To XVIII edycja konkursu, w którym nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które wyjaśniają zagadnienia nauki i pomagają lepiej rozumieć świat. Nabór zgłoszeń trwa do 18 września 2022 r.

Stypendium dla studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich z Ukrainy

Grafika przedstawiająca grupę dziewczyn trzymających ukraińską flagę

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel rozpoczęły nowy program stypendialny „New Technologies for Woman - Ukraine”.

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema

Grafika przedstawiająca rękę robota

Politechnika Wrocławska zaprasza młodych naukowców do udziału w drugiej edycji międzynarodowego konkursu o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema.

Konkurs na granty rektorskie w roku 2022

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

Rektor PW ogłosił konkurs na granty rektorskie w roku 2022 dla kół naukowych naszej uczelni zrzeszających studentów i doktorantów. 

Konkursy ERC 2023

Grafika konkursów ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła dwa pierwsze konkursy na 2023 r.: ERC Starting Grant oraz ERC Synergy Grant. 

Trzecia edycja konkursu POSTDOC PW

Zdjęcie przedstawia mężczyznę siedzącego przed komputerem

Do 30 września 2022 r. można składać wnioski w trzeciej edycji konkursu POSTDOC PW.

Staż naukowy lub wyjazd badawczy

Konkursy finansujące staż naukowy lub wyjazd badawczy organizowane są m.in. przez Narodowe Centrum Nauki. Mogą się o nie ubiegać naukowcy na różnych szczeblach kariery. 

Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zdjęcia próbówek laboratoryjnych

PKN Orlen S.A. po raz kolejny ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce. Zgłosić można prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN S.A., które zostały zakończone i odebrane z pozytywnym wynikiem w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca br. 

Rozliczyć granty w programie Horyzont 2020

Rozliczyć granty w programie Horyzont 2020 i nie popełnić błędu? Pomoże w tym poradnik przygotowany przez Komisję Europejską How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants.