Konkursy

Staż w programie Energia dla przyszłości

Grafika programu stażowego

Do udziału w siódmej edycji programu stażowego zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni technicznych. Oprócz wiedzy i doświadczenia na najlepszych czeka perspektywa interesującej pracy w sektorze energetycznym. 

Płocki „Grant na start”

Stypendia w wysokości 5 tys. złotych mogą zdobyć studenci w ramach programu miasta Płocka. Ubiegać się o nie mogą osoby przyjęte na pierwszy roku studiów, które uzyskały najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2022/2023. 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z PW

Zdjęcie zestawu próbówek

Badacze z Politechniki Warszawskiej otrzymają stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Studenci PW stażystami Polish Space Fellowship Program

Zdjęcie przedstawia uczestników panelu dyskusyjnego konferencji w ramach której wręczono staże

Czterech studentów Politechniki Warszawskiej zdobyło staże w konkursie Polish Space Fellowship Program Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Odbędą pięciomiesięczne, płatne staże w instytutach badawczych lub przedsiębiorstwach z sektora kosmicznego.

V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Grafika V-tej edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Trwa V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Na autorki i autorów publikacji dotyczących edukacji czekają nagrody w wysokości 10 tys. zł. Prace można nadsyłać do 30 czerwca.

Grant Naukowy Fundacji DKMS - czwarta edycja

Zdjęcie przedstawia grafikę Fundacji DKMS

Trwa rekrutacja do czwartej edycji Grantu Naukowego Fundacji DKMS. Wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy swoją pracę skupiają wokół immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także zagadnień związanych z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Mobility PW II

Zdjęcie przedstawia dwie rozmawiające ze zobą kobiety

Trwa nabór do Mobility PW II. Doskonalenie kompetencji poprzez wymianę doświadczeń to główny cel konkursu skierowanego do pracowników i doktorantów PW.

Laureaci Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Grafika przedstawiająca prof. Jana Czochralskiego

Znamy laureatów V edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Zwycięskie prace należą do autorów z Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Warszawskiej. 

Konkursu dla młodych architektów 2021-2022 rozstrzygnięty

Grafika przedstawia Konkursu dla młodych architektów 2021-2022

Drugą nagrodę za pracę konkursową Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni w Ciechocinku otrzymała Paulina Pawlikowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

Zdjęcie przedstawia Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej otrzymali Nagrody Ministra za najlepsze publikacje naukowe w dziedzinie architektury i urbanistyki. W 49. edycji konkursu doceniono trzy publikacje autorów związanych z uczelnią oraz cztery prace magisterskie z Wydziału Architektury PW.

Studenci PW w zwycięskich zespołach ENHANCE Challenge

Uczestnicy konkursu ENHANCE Challenge z zespołu pierwszego

Czworo studentów Politechniki Warszawskiej zwyciężyło wraz ze swoimi zespołami w konkursie ENHANCE Challenge zorganizowanym przez Politechnikę w Walencji. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody finansowe oraz możliwość udziału w programie inkubacyjnym. 

Studenci KNEiS na podium konkursu ResearchLab 2022

Nagrodzeni studenci KNEiS

Dwie drużyny reprezentujące Koło Naukowe SONDA Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku zajęły trzecie i czwarte miejsce w konkursie Research Lab Contest 2022. 

Falling Walls Lab Warsaw z finałem na PW

Zdjęcie przestawia scenę konkursu Falling Walls Lab

Ruszył nabór do prestiżowego konkursu dla studentów, doktorantów, naukowców i autorów pomysłów, które są szansą na pokonanie istniejących ograniczeń - w nauce, społeczeństwie, gospodarce czy branży technologicznej. Zwycięzca otrzyma m.in. podróż do Berlina i udział w kilkudniowej prestiżowej konferencji Falling Walls.

Projekty z PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie probówek laboratoryjnych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Dziewięć projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

Granty wewnętrzne ERC IV

Grafika European Reserch Council

Rusza nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Grafika informująca o zasadach programu stypendialnego

Do 12 lipca 2022 r. można zgłaszać wnioski do czwartej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów. Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów.

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Grafika konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. 

Wsparcie finansowe w przygotowaniu publikacji naukowych

Zdjęcie mężczyzny w bibliotece

Rozpoczęły się nowe konkursy, których celem jest wsparcie naukowców PW w wydawaniu monografii i publikacji artykułów przeglądowych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Trwa również program Open Science.

Laureaci konkursu STEM PW z indeksami naszej uczelni

Zdjęcie uczestników finału konkursu STEM PW

Filip Filipkowski z VIII LO im. Władysława IV w Warszawie zwyciężył w III edycji Projektu edukacyjnego STEM PW. W zmaganiach uczestniczyło ponad 500 uczniów szkół średnich z całej Polski. W nagrodę wszyscy laureaci otrzymali indeks PW.  

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z teoretycznej fizyki kwantowej

Zdjęcie przedstawiające obramowanie wektora tła technologii atomowej w stylu niebieskiego neonu

Do 31 maja 2022 r. można zgłaszać pracę w konkursie o nagrodę „Mistrz Teorii”, przyznawaną za najlepszą pracę magisterską z teoretycznej fizyki kwantowej.