Konkursy

Polsko-chiński konkurs Art & Design Competition 2020

Do 30 stycznia br. można zgłaszać prace do polsko-chińskiego konkursu Art & Design Competition 2020 „Mind & Senses in Art & Design”, organizowanego w ramach Chińsko-Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego, którego gospodarzem w tym roku jest Politechnika Śląska we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Związek Harcerstwa Polskiego ogłosił VIII edycję Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lutego 2019 r.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Rusza czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia poza procedurą konkursową.

Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Departament Badań i Rozwoju Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG - MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora zaprasza do rekomendowania kandydatów do XXI edycji. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Debiut naukowy 2019 - Zrównoważony rozwój

Do 30 listopada br. można zgłaszać prace w konkursie „Debiut naukowy 2019 - Zrównoważony rozwój” na innowacyjny artykuł naukowy. Inicjatywa umożliwia debiut w publikacji o profilu naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

„KoKoN” po raz czwarty

Prezydium Forum Uczelni Technicznych zaprasza opiekunów i członków Studenckich Kół Naukowych do udziału w IV edycji Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych „KoKoN”.

Konkurs „CPK Innowacje”

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie „CPK Innowacje”. Projekty można zgłaszać do 1 czerwca 2020 r.

XXI edycja Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej, obronione w PW w roku akademickim 2018/2019.

Konkurs na najlepsze polskie innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce.

XXII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zastosowaniem Statistica

Trwa XXII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zastosowaniem Statistica. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM. We współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej powstał PRELUDIUM BIS - dedykowany  projektom realizowanym przez doktorantów. Do zdobycia jest 690 mln zł.

Naukowiec z PW laureatem konkursu Lider X

Dr inż. Konrad Markowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW znalazł się w gronie laureatów dziesiątej edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PRODOK - konkurs na najbardziej prodoktoranckie uczelnie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła 12. edycję konkursu - PRODOK. Jednocześnie, wspólnie z Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ogłoszono 7. edycję konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN - PROPAN.

Ścieżka dla Mazowsza

Do 23 września br. trwać będzie nabór wniosków w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest finansowany ze środków dotacji celowej, nie ma ograniczenia tematycznego czy branżowego. 

XI edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 6 września br. badaczki - wynalazczynie mogą zgłaszać się do konkursu organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki „Innowacja jest Kobietą”. Nagrodą jest prezentacja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowych IENA 2019 w Norymberdze.

XI edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Do 19 sierpnia 2019 r. trwa nabór wniosków do XI edycji konkursu „Innowator Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Diamentowy Grant 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmy konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród nagrodzonych są studenci Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konkurs Instytutu Metropolitalnego

Do 11 sierpnia 2019 r. trwa nabór prac do III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Pięć konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4.