Kreatywny Semestr Projektowy

Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX) zaprasza studentów na nowe zajęcia noszące nazwę Kreatywny Semestr Projektowy. Zakończenie rekrutacji przewidziano na dzień 5 marca 2015 r.

W marcu 2015 r. uruchomiony zostaje nowy przedmiot - KSP (Kreatywny Semestr Projektowy), oparty o metodykę projektową PBL (Problem Based Learning), wspomagającą rozwój twórczego myślenia.

Zasady:

  • przeznaczony dla studentów I stopnia;
  • kryterium wyboru kandydatów - na podstawie wypełnionego formularza;
  • uczestnicy przedmiotu zostaną podzieleni na 3-5 osobowe zespoły;
  • każdy zespół otrzyma ciekawe, interdyscyplinarne zagadnienie, z którym będzie musiał się zmierzyć;
  • każdy zespół zostanie otoczony opieką jednego tzw. supervisora.

Każdy chętny do uczestnictwa w KSP powinien wypełnić formularz i wysłać go na adres: rekrutacja.infox@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie: infox.pw.edu.pl

 

Źródło: INFOX