Michał Gajda przewodniczącym KRD na rok 2015

6 grudnia 2014 r. głosami przedstawicieli doktorantów z całej Polski, uczestniczących w XV Zjeździe Delegatów KRD, delegat PW, mgr inż. Michał Gajda został wybrany Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2015.

Mgr inż. Michał Gajda jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Aktualnie realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania PW. Od wielu lat angażuje się w działalność organizacyjną oraz społeczną na rzecz środowiska akademickiego. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się: transfer technologii naukowych, wdrażanie innowacji, modele współpracy uczelni z otoczeniem.  

Doktoranci PW, od lewej: mgr inż. Przemysław Rumianek, mgr inż. Adrianna Tarnowska, mgr inż. Michał Gajda, mgr inż. Anna Gayer, mgr inż. Sławomir Łapiński

Doktoranci PW, od lewej: mgr inż. Przemysław Rumianek, mgr inż. Adrianna Tarnowska, mgr inż. Michał Gajda, mgr inż. Anna Gayer, mgr inż. Sławomir Łapiński

Podczas XII Zjazdu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych przewodniczącą PDUT została wybrana mgr inż. Adrianna Tarnowska doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zjazd odbywał się w dniach 12-14 grudnia 2014 roku w Gdańsku.

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski pozwala na ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników skutkuje wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi.

Źródło: KRD