Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

29 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Jak co roku władze i samorządy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zorganizowały uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.  W wydarzeniu wzięło udział niemal 190 absolwentów - dziś już inżynierów, magistrów inżynierów, licencjatów i magistrów takich kierunków, jak: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna i ekonomia.

17 absolwentów z oceną celującą na dyplomie otrzymało listy gratulacyjne od Prorektora ds. Filii w Płocku prof. Janusza Zielińskiego.

W minionym roku akademickim na pięciu kierunkach uczelni naukę ukończyło i dyplomy uzyskało 453 absolwentów.

Źródło: PW Filia w Płocku