Nauka gospodarce, gospodarka nauce

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się konferencja naukowa, której tematem przewodnim były cele i  sposoby zbliżenia nauki i gospodarki dla uzyskania obopólnych korzyści. 

W konferencji pt. "Nauka gospodarce, gospodarka nauce" uczestniczyło ok. 170 osób - w głównej mierze przedstawicieli nauki i podmiotów gospodarczych.

W najbliższych kilkunastu latach postęp cywilizacyjny powinien się opierać o innowacje we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. W sektorze gospodarki konkurencyjność podmiotów gospodarczych istnieć dzięki innowacjom, a nie poprzez eksploatację siły roboczej, jak to miało miejsce dotychczas. W tym celu konieczne jest zbliżenie sektorów gospodarki i nauki, a znaczne wsparcie tego procesu jest możliwe dzięki dużym środkom finansowym z Unii Europejskiej zaplanowanym na lata 2014-2020.

Wprowadzający referat wygłosił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Przedstawił w nim przede wszystkim strategię województwa mazowieckiego na najbliższe lata, ukierunkowaną na rozwój oparty o innowacje i wiedzę wraz z przedstawieniem sposobów finansowania. W podobnym duchu były wystąpienia Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta miasta Płocka. Interesujące były również wystąpienia przedstawicieli przemysłu: Czesława Bugaja, dyrektora - głównego inżyniera PKN ORLEN S.A., Rafała Lewandowskiego z CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz Izabelli Nowotny, emerytowanej, wieloletniej pracownicy koncernu Philips. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w pokonferencyjnym wydawnictwie monograficznym.

Program konferencji oraz tematy wszystkich wystąpień można znaleźć TUTAJ.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej podsumowując konferencję podziękował wszystkim prelegentom, osobom prowadzącym sesje oraz Komitetowi Organizacyjnemu i jednocześnie uznał, że założone cele tego wydarzenia zostały zrealizowane.

Więcej informacji na temat konferencji pt. "Nauka gospodarce, gospodarka nauce" dostępnych jest TUTAJ.

Źródło: PW Filia w Płocku