PW uczestniczy w pracach nad systemem rakietowym

Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polski Holding Obronny są sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie współpracy nad Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu. 

Najważniejszym programem w Planie Modernizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2022 jest system obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju. System będzie składać się z zestawów rakietowych średniego, krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. W skład każdego zestawu wchodzą: sensory, czyli systemy radarowe i optoelektroniczne; efektory, czyli rakiety wraz z wyrzutniami oraz systemy sterowania, systemy dowodzenia i łączności, a także wozy zabezpieczające logistykę systemów.

Pozyskanie zestawu rakietowego krótkiego zasięgu było planowane przez MON jako kolejne po zakupie systemu rakietowego średniego zasięgu, jednak ze względu na sytuację międzynarodową może nastąpić przyspieszenie procesu zakupu.

Na bazie posiadanego potencjału, zebranych doświadczeń z dotychczasowych projektów polskie firmy zbrojeniowe, razem z ośrodkami naukowymi przeprowadziły własną analizę możliwości budowy takiego systemu w naszym kraju i stwierdziły, że są gotowe podjąć się opracowania i dostarczenia do Sił Zbrojnych RP zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.

Aby to udowodnić, Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały w marcu 2014 r. międzyuczelniany zespół, którego celem jest pionierskie w skali kraju opracowanie Studium Wykonalności Polskiego Zestawu Rakietowego Krótkiego Zasięgu. W prace zespołu włączył się także polski przemysł obronny. Współpracę rozpoczyna list intencyjny, który strony podpisały dziś w Sali Senatu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Naukowcy zapowiadają takie wzmocnienie zespołów badawczych i nadanie pracom intensywnego tempa, aby Studium Wykonalności w części ogólnej było gotowe do 30 czerwca br., natomiast w części technicznej do końca października br.

Sygnatariusze listu intencyjnego podkreślają, że inicjatywa opracowania Studium z własnych środków przez uczestników tego projektu - PW, WAT oraz PHO, stanowi unikalny wkład środowiska uczelni technicznych i przemysłu obronnego w podniesienie zdolności obrony przestrzeni powietrznej RP.

Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest TUTAJ