Porozumienie z uczelnią z Meksyku

Politechnika Warszawska będzie współpracować z meksykańskim Uniwersytetem Politechnicznym w San Luis Potosi.

W dniu 22 października Politechnika Warszawska podpisała z meksykańską uczelnią Memorandum of Understanding (MoU), dotyczące wymiany studentów, kadry naukowej i akademickiej. Ponadto poruszono w nim możliwość prowadzenia wspólnych studiów na poziomie II i III stopnia.

Współpracą z Uniwersytetem Politechnicznym w San Luis Potosi zajmuje się Wydział Inżynierii Produkcji PW, który na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzi specjalność Global Protection Engineering and Management. Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim.

Ze strony meksykańskiej uczelni MoU podpisał jej rektor, prof. Jose Antonio Loyola Alarcon. Podczas spotkania przedstawił on również ofertę edukacyjną Uniwersytetu Politechnicznego w San Luis Potosi. Meksykańską delegację przyjęli: prof. Rajmund Bacewicz, prorektor ds. Nauki, prof. Andrzej Kolasa, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. Mariusz Bednarek z Wydział Inżynierii Produkcji.

Uniwersytet Politechniczny w San Luis Potosi został założony w 2001 roku. Oprócz tradycyjnego programu nauczania uczelnia umożliwia również zdobycie certyfikatów takich firm jak Microsoft, Cisco Systems, czy Sun Microsystems.