Posiedzenie Podkomisji Przemysłu Obronnego w Politechnice Warszawskiej

9 kwietnia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Przemysłu Obronnego SKON (Sejmowej Komisji Obrony Narodowej). Omówiono m.in. rolę nauki w służbie obronności kraju.

Tematem posiedzenia były rola i udział sektora polskiej nauki w procesach modernizacyjnych oraz budowie polskiego przemysłowego potencjału obronnego. Spotkanie otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który po krótkim przemówieniu wręczył prof. Stefanowi Niesiołowskiemu złoty medal 100-lecia Odrodzenia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Agendę spotkania przedstawiła posłanka Renata Butryn, Przewodnicząca Podkomisji, przybliżając tym samym w szczegółach merytoryczną część posiedzenia.

Prof. Stefan Niesiołowski z medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji PW. Obok posłanka Renata Butryn

Program badań na rzecz obronności MON zaprezentował Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON dr inż. Stanisław Walicki, podczas gdy referat pt. „Współpraca z sektorem nauki. Program uruchomienia produkcji zestawów  rakietowych krótkiego zasięgu – studium przypadku” wygłosił Zastępca Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej mgr inż. Tomasz Nita. W dalszej części spotkania tematykę udziału i roli sektora nauki podjął Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej prof. gen bryg. Zygmunt Mierczyk.

Na zakończenie wizyty goście udali się do laboratoriów Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki oraz na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Podobne materiały:

Politechnika włącza się w prace na rzecz bezpieczeństwa
Systemy rakietowe dla Polski. Spotkanie prasowe w Politechnice Warszawskiej
PW uczestniczy w pracach nad systemem rakietowym