Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 19 stycznia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego. Profesor Janusz Zieliński wręczył członkom Rady Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Rada, utworzona we wrześniu 2013 r., jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. W jej skład wchodzą przedstawiciele parlamentu, samorządów terytorialnych, oświaty, stowarzyszeń oraz sektora gospodarczego.

Podczas posiedzenia omówiono m.in.:

  • obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej;
  • ofertę edukacyjną Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu;
  • rolę Rady w budowaniu środowiska wsparcia planów i realizacji kluczowych projektów dla miasta i regionu.

Na styczniowym posiedzeniu prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku wręczył członkom Rady pamiątkowy Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Jednocześnie Prezes Spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Daniel Betke przekazał czek na kwotę 30.000 zł od Fundacji Grupy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów badawczych (na zdjęciu powyżej).

Politechnika Warszawska będzie w dalszym ciągu aktywnie wpisywać się w potrzeby edukacyjne oraz inicjatywy społeczno-gospodarcze miasta i regionu.

Podobne materiały:

ORLEN Laboratorium nawiązuje współpracę z PW Filią w Płocku
PW Filia w Płocku podpisała porozumienie ze SNiIE
Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego o akademickości Płocka

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku