Uroczystość odsłonięcia popiersia Gabriela Narutowicza

Przypadającą na dzień 17 marca 2015 r. 150. rocznicę urodzin pierwszego Prezydenta RP,  Politechnika Warszawska uhonorowała odsłonięciem popiersia tego znakomitego inżyniera, nauczyciela i profesora. 

Wydarzenie wpisane w kalendarz obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, skupiło uwagę nie tylko społeczności Uczelni, ale również znakomitych gości wśród których zobaczyliśmy m.in.: prof. Marcina Pałysa, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Tomasza Nałęcza, Doradcę Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Odsłaniając popiersie, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wskazał jak wiele rozwój i nauki, i państw zawdzięcza często pojedynczym, ale wybitnym ludziom. Podkreślił, że życie Gabriela Narutowicza to opowieść o sukcesie, który jest wynikiem połączenia intelektu z pracowitością i wrażliwością na sprawy państwa. I dodał – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej wydaje się znakomitym miejscem do zachowania pamięci o Nim i do przypominania o Jego osiągnięciach.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW na uroczystości odsłonięcia popiersia Gabriela Narutowicza

Popiersie Gabriela Narutowicza wykonane przez rzeźbiarza Marcina Nowickiego z Wydziału Architektury PW, umiejscowiono w Gmachu Głównym PW przed audytorium imienia pierwszego Prezydenta RP, gdzie od 1957 roku stała rzeźba z jego wizerunkiem, wypożyczona z Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorem poprzedniej rzeźby był Edward Witting. Jego dzieło, którego data powstania sięga roku 1923, stało w Politechnice Warszawskiej do 2012 r.

Plansze Wydziału Inżynierii Środowiska PW

Uroczystości odsłonięcia popiersia towarzyszyła wystawa prezentująca historię i osiągnięcia Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki z Kołem Naukowym Inżynierii Wodnej przy Wydziale Inżynierii Środowiska. – Gabriel Narutowicz pokazał, że Polacy są doskonałymi inżynierami i mogą tworzyć wspaniałe konstrukcje. Już przed II wojną światową ówczesny Wydział Inżynierii Wodnej w Politechnice Warszawskiej, którego spadkobiercą jest Wydział Inżynierii Środowiska, kształcił najwyższej jakości kadry – wystawa poświęcona dokonaniom jego pracowników towarzyszy dzisiejszej uroczystości, a młodzi ludzie opuszczający przez te wszystkie lata mury naszej uczelni razem z wiedzą nabywali ducha patriotyzmu i państwowości, co pozwoliło nam wszystkim przejść trudne okresy historii – powiedział w przemówieni Rektor PW. Na planszach, obok dokonań Wydziału, opisane zostały sylwetki jego trzech profesorów: prof. Karola Pomianowskiego, prof. Mieczysława Rybczyńskiego oraz prof. Kazimierza Wóycickiego.

Wystawa Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego

Po uroczystości, uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do sali 123 na wystawę Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorami zaprezentowanych prac są: Wiktor Gago, Sławomir Gzell, Włodzimierz Karczmarczyk, Lech Kłosiewicz, Konrad Kucza-Kuczyński, Mirosław Orzechowski, Joanna Pętkowska, Ryszard Rogala, Michał Suffczyński, Adam Sufliński. – Jesteśmy dumni, że w uczelni technicznej, sztuka, i to Sztuka pisana przez duże S, znajduje swoje miejsce i doskonale się rozwija – podsumował prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria odsłonięcia popiersia Gabriela Narutowicza

Materiał filmowy z uroczystości

Sylwetka Gabriela Narutowicza

Gabriel Narutowicz (17.03.1865-16.12.1922) urodził się w Telszach na Żmudzi. Inżynier hydrotechnik, był wybitnym konstruktorem elektrowni wodnych oraz profesorem Politechniki w Zurychu. Mianowany pierwszym prezesem Polskiej Akademii Nauk Technicznych, ministrem robót publicznych, ministrem spraw zagranicznych, w roku 1922 objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć dni po zaprzysiężeniu został zamordowany przez niezrównoważonego psychicznie politycznego przeciwnika.

List Prezydenta RP 2015 (pdf, 594,93 kB)

 

Podobne materiały:

Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW
Koncert "Wszystko jest poezja"
Emisja monet na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
Karnawałowe zapusty w Dużej Auli
Wielki Bal Karnawałowy na 100-lecie nauczania w języku polskim