Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Warszawa w akwarelach Wydziału Architektury

Warszawa w akwarelach Wydziału Architektury

19 listopada 2014 r. otwarto wystawę prac twórców związanych z Wydziałem Architektury naszej Uczelni. Tematem przewodnim wernisażu była Warszawa.

Bezpośrednio po obradach Senatu Politechniki Warszawskiej, obecni na sali goście przeszli do pokoju nr 147 w Gmachu Głównym PW, znanym jako Bar Bistro. Wernisaż otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. W klimat wystawy wprowadził nas również prof. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury, który podkreślił światową klasę prezentowanych na ścianach akwareli. Niemniej powrót do wystaw cyklicznych zapewnił nam ich ambasador - prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Przemawiając do zgromadzonych gości, przywitał wszystkich obecnych w imieniu autorów warszawskiego rysunku i malarstwa. Wystawa została otwarta także dzięki staraniom dr. Mirosława Orzechowskiego, Kierownika Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki a zarazem autora obrazów.

Autorzy prezentowanych prac:

  • prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell,
  • mgr inż. arch. Włodzimierz Karczmarzyk,
  • prof. zw. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński,
  • dr inż arch. Mirosław Orzechowski,
  • mgr inż. arch. Ryszard Rogala,
  • dr inż arch. Michał Suffczyński,
  • mgr inż. arch. Adam Sufliński.

Dr inż arch. Adam Sufliński jest poprzednim Kierownikiem Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, natomiast mgr inż. arch. Ryszard Rogala, Prezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Wernisaż zbiega się z obchodami 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz 100-leciem Wydziału Architektury, stanowiąc tym samym powrót do tradycji wystaw malarstwa i rysunku autorstwa architektów z kręgów Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego przy Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury PW. Jednocześnie, w stulecie powstania pracowni, warto podkreślić fakt, iż jej założycielem w 1915 był prof. Zygmunt Kamiński. Od tego momentu szkoła zachowuje sukcesję, gdzie uczeń zastępuje mistrza. Dzięki temu udaje się zachować naukową i dydaktyczną kontynuację.

Podobne materiały:

Rysunek – zmysł architektury
Zagadka ze starego albumu Biblioteki Głównej PW
Historia ppłk. Grażyny Lipińskiej w zbiorach Biblioteki Głównej PW
Trzy spojrzenia - wystawa malarstwa i fotografii w Muzeum PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW