Nominacje profesorskie 2017

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 grudnia 2017 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 28 listopada 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania:prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski zatrudniony w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 28 listopada 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Mikrobioanalityki w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 sierpnia 2020 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. Justyna Łacny zatrudniona w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 15 grudnia 2017 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW zatrudniona w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Posiedzenie Senatu z dnia 22 listopada 2017 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych: dr. hab. Maciejowi Wiesławowi Sypkowi, prof. PW zatrudnionemu na Wydziale Fizyki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Analizy i Teorii Osobliwości na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2017 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk zatrudniona w Szkole Biznesu.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 22 listopada 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 25 października 2017 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. Monice Ewelinie Załęskiej-Radziwiłł zatrudnionej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- dr hab. inż. Mirosławowi Władysławowi Naderowi zatrudnionemu na Wydziale Transportu.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 października 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia zatrudniony w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2022 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Jan Matej zatrudniony w Zakładzie Pojazdów Szynowych w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal zatrudniona w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Piotr Tomczuk zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka zatrudniona w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jarosław Korzeb zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak zatrudniony w Zakładzie Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
- dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Marian Kowalewski zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,
- dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Systemów Zapewnienia Jakości w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Systemów Zapewnienia Jakości w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2017 r. na czas określony do dnia 31 sierpnia 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: dr hab. inż. Adam Rosiński zatrudniony w Zakładzie Telekomunikacji w Transporcie na Wydziale Transportu.

Wręczenie nominacji profesorskich w dn. 25 października 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 27 września 2017 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Adam Woźniak zatrudniony w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2017 r. na czas określony do dnia 30 czerwca 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2017 r. na czas określony do dnia 31 sierpnia 2022 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW zatrudniona w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
- dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- prof. dr hab. Jan Mielniczuk zatrudniony w Zakładzie Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW zatrudniony w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji  Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie w dn. 27 września 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 czerwca 2017 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski zatrudniony w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Jan Sroka zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2017 r. na czas określony do dnia 31 maja 2022 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Katarzyna Rostek zatrudniona w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. PW zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2017 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Profesorowie odbierają nominacje z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta w dniu 21 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 24 maja 2017 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 30 maja 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Jan Żebrowski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki.
 
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.
 
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 31 marca 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Grzegorz Klekot zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.
 
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2017 r. na czas określony do dnia 30 kwietnia 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.
 
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie w dniu 24 maja 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. inż. Ewie Marzenie Niewiadomskiej-Szynkiewicz zatrudnionej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;
- dr. hab. inż. Krzysztofowi Jackowi Lewenstein zatrudnionemu na Wydziale Mechatroniki;
- dr. hab. inż. Adamowi Woźniakowi zatrudnionemu na Wydziale Mechatroniki;
- dr hab. inż. Katarzynie Agnieszce Konopce zatrudnionej na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Marek Pawlikowski zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 31 marca 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Grzegorz Klekot zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 31 marca 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Artur Badyda zatrudniony w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
- dr hab. inż. Tomasz Markiewicz, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym;
- dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Mateusz Malanowski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 15 kwietnia 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Karol Kowalski zatrudniony w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Aparatury Przemysłowej w Instytucie Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2017 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. inż. Jarosławowi Mizerze zatrudnionemu na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Andrzejowi Benedyktowi Garbacz zatrudnionemu na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lutego 2017 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. dr Jerzy Wojtowicz zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Radosław Achramowicz zatrudniony w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Jolanta Żak zatrudniona w Zakładzie Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
- dr hab. inż. Maciej Sypek, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki,
- dr hab. Jan Nowiński, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Wręczenie nominacji profesorskich przez prof. Jana Szmidta Rektora PW w dniu 22 marca 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 lutego 2017 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2017 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:
- prof. dr hab. Andrzej Biłat zatrudniony w Zakładzie Filozofii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych;
- prof. dr hab. inż. Konrad Świrski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2017 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Janusz Pachowski zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW gratuluje nominacji profesorskich na posiedzeniu Senatu w dniu 22 lutego 2017 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 stycznia 2017 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu: dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu zatrudnionemu w Szkole Biznesu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. Tomaszowi Robertowi Sosnowskiemu zatrudnionemu na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- dr hab. Yevhen Yashchyshyn zatrudnionemu na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Jarosław Grytczuk zatrudniony w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2017 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jędrzej Mączak zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Michał Bartyś zatrudniony w Zakładzie Diagnostyki i Monitorowania Procesów w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie w dniu 18 stycznia 2017 r.

Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015
Nominacje profesorskie 2013 i 2014