45 lat Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Mija blisko pół wieku odkąd Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, jako prekursor i lider, rozwija historię nauczania tej dyscypliny w Polsce. 16 października br. obchodziliśmy rocznicę tego wydarzenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, dnia 20 sierpnia 1970 r. w wyniku połączenia Katedr: Inżynierii Chemicznej, Projektowania Technologicznego oraz Jądrowej Inżynierii Chemicznej, powstał Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem Instytutu został prof. Janusz Ciborowski, a jego zastępcą doc. dr hab. inż. Jerzy Roszak. Od 1971 r. funkcję zastępcy kierownika pełnił prof. Wiesław Kawecki. Trzy lata później, Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technik, z dnia 27 października 1973 r., Instytut Inżynierii Chemicznej PW uzyskał uprawnienia odrębnego Wydziału Politechniki Warszawskiej. W roku 1991 Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej przekształcił się w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Fotogaleria 45-lecia Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Podczas jubileuszowej uroczystości prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej nawiązał zarówno do historii Wydziału, jak i do jego aktualnych osiągnieć m.in. do otwarcia Laboratorium Grafenowego PW. - We wszystkich tych dziedzinach upatrujemy wielką szansę dla inżynierii chemicznej. Ten stan rzeczy stawia przed nami nowe wyzwania, których podejmowanie jest warunkiem rozwoju dyscypliny - powiedział do zgromadzonych Dziekan.

Prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich PW (z wykształcenia chemik) zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Wydział stoi na jego osobowościach. Te frazę rozwijali także w jubileuszowych wykładach prof. Jerzy Bałdyga (poprzedni Dziekan Wydziału IChiP PW w latach 2005-2012): „Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Politechnice Warszawskiej, czyli w poszukiwaniu dobrze wykorzystanego czasu” oraz prof. Andrzej Stankiewicz z Uniwersytetu Technicznego w Delft w Holandii: „Inżynieria Chemiczna i Procesowa: Bardzo osobista podróż w maszynie czasu”.

W programie jubileuszu znalazły się także wystąpienia gości: prof. Andrzeja Burghardta (IICh PAN) i dr. inż. Pawła Bielskiego (Grupa Azoty) oraz wręczenie medali 100-lecia Odnowienia Tradycji PW i statuetek 45-lecia Wydziału IChiP PW. Absolwenci Wydziału otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej.

Po zakończeniu uroczystości w Małej Auli PW odbyła się okolicznościowa sesja naukowa w gmachu Wydziału przy ul. Waryńskiego 1, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów. Wieczorem zaproszeni goście świętowali podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału IChiP PW - balu jubileuszowego. Uczestniczyło w nim ponad 160 osób.

Partnerami Jubileuszu 45-lecia Wydziału IChiP PW byli: Grupa Azoty (Główny Partner Jubileuszu), PGNiG (Partner Jubileuszu).

Podobny materiał:
Grafen płatkowy specjalnością nowo powstającego laboratorium Politechniki Warszawskiej