Biuletyn PW / Wydarzenia / CEZAMAT buduje przyszłość

CEZAMAT buduje przyszłość

10 września 2014 r. na warszawskim Ursynowie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Celem projektu współtworzonego przez warszawskie uczelnie i instytuty naukowe jest prowadzenie badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami oraz integracja środowiska naukowego i biznesowego. Tym samym CEZAMAT stanowić będzie jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w Europie. Jego głównym beneficjentem stanie się Politechnika Warszawska.

Podczas uroczystości podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego obecni byli m.in.: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Piotr Guział, Burmistrz Dzielnicy Ursynów. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Jan Szmidt, Rektor Uczelni oraz liczne grono Prorektorów i Dziekanów. W wydarzeniu wziął również udział dr Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW, przedstawiciele Konsorcjum CEZAMAT oraz wykonawcy. Pod dokumentem podpisy złożyli: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w MNiSW Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Mariusz Wielec, Prezes Zarządu CEZAMAT, prof. Romuald Beck, Wiceprezes ds. naukowych CEZAMAT, Marcin Chrzanowski, Kierownik Działu Projektów Komercyjnych NCBiR, dr Krzysztof Dziedzic, Kanclerz Politechniki Warszawskiej, Andrzej Napierski, Prezes Zarządu IDS-BUD SA, Małgorzata Rogalka, Dedeco Sp. z o.o.

Cechą wyróżniającą CEZAMAT będzie jego interdyscyplinarność. Stanie się on bowiem naukowo-badawczą platformą wspólną różnym dziedzinom. Projekty prowadzone w Laboratorium Centralnym zostaną zorientowane na praktyczne wykorzystanie ich wyników. Celem inwestycji będzie także wzmocnienie konkurencyjności regionu oraz całego kraju w obszarze wysokich technologii na arenie międzynarodowej. Sięgając do korzeni powstania CEZAMATU prof. Jan Szmidt powiedział, że ideą, która towarzyszyła tworzeniu projektu, było wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego tkwiącego w polskiej nauce, a także konsolidacja środowisk badawczych celem zintensyfikowania i pogłębienia badań prowadzonych przez uczelnie i instytuty techniczne w kraju. I dodał: Jestem przekonany, że realizowane wspólnymi siłami, interdyscyplinarne projekty nie tylko wpłyną na unowocześnienie i rozwój gospodarki, ale też zapewnią należne Polsce i polskiej nauce, wiodące miejsce na świecie. Aby jednak tak się stało, musimy mieć przychylność i wsparcie ze strony środowisk rządowych i biznesu.

Obecny na uroczystości wicepremier Janusz Piechociński odnosząc się do słów Rektora PW odpowiedział, że w tej perspektywie potencjał świata nauki, badań i rozwoju – także wsparty wielkim, europejskim impulsem – nie jest naszą pewnością na sukces, lecz jeszcze większym zobowiązaniem. Według premiera Piechocińskiego projekty takie jak CEZAMAT stanowią wielką szansę, abyśmy przeszli od gospodarki montowania do gospodarki wytwarzania i kreowania.

W Laboratorium Centralnym docelowo prowadzone będą projekty badawcze z zakresu takich dziedzin jak nanotechnologia, mikroelektronika, czy zaawansowane materiały. Istotnym elementem realizowanego programu naukowo-badawczego będą też badania w prężnie rozwijającej się już dziś dziedzinie technologii MOEMS (ang. Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems). Znajduje ona zastosowanie m.in. w medycynie, telekomunikacji czy transporcie. CEZAMAT będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie, prowadzącym prace badawcze w tej dziedzinie na tak zaawansowanym poziomie.

CEZAMAT otwarty jest na innowacyjne pomysły nie tylko naukowców, ale również młodych wynalazców i przedstawicieli świata biznesu. Nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwi koordynację procesu testowania i upowszechniania oraz wdrażania wypracowanych produktów i technologii. W laboratorium CEZAMAT-u swoje projekty będą mogli rozwijać pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, doktoranci, a także przedsiębiorcy – wszyscy zainteresowani tworzeniem innowacji podkreśla prof. Romuald Beck, Wiceprezes ds. naukowych CEZAMAT.

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT powstaje na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej przy ulicy Poleczki 19, między ulicami Tango i Poloneza. Niezwykle ważny z perspektywy przyszłego rozwoju jest również fakt, że powierzchnia działki to blisko 20 tys. m². Zlokalizowanie Laboratorium Centralnego na tak dużym obszarze umożliwi jego rozbudowę w przyszłości. Bardziej odległe plany rozwoju CEZAMAT-u przewidują również stworzenie na sąsiedniej działce parku technologicznego, który będzie wspierał przepływ wiedzy i technologii między naukowcami a przedsiębiorstwami. Prace budowlane przy ul. Poleczki 19 w Warszawie rozpoczęły się 7 lutego 2014 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku.

O Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to największa w Polsce inwestycja w obszarze wysokich technologii. Współfinansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowe w skali światowej urządzenia badawcze. Oprócz Laboratorium Centralnego przy ul. Poleczki w Warszawie, powstaną lub zmodernizowane zostaną cztery dodatkowe laboratoria: przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz w Wojskowej Akademii Technicznej. Dostęp do wszystkich laboratoriów CEZAMAT-u będzie otwarty dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów z uczelni polskich i zagranicznych, a także dla pracowników przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zainteresowanych współpracą badawczą i rozwojową. Centrum będzie prowadziło badania z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii, a ich wyniki będą wykorzystywane m.in. w przemyśle: teleinformatycznym, medycznym, obronnym, samochodowym czy lotniczym. Warta około 385 milionów zł inwestycja w wysokie technologie pomoże wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki i zmniejszyć lukę technologiczną między Polską, a wiodącymi krajami Unii Europejskiej.

Projekt CEZAMAT jest realizowany przez Konsorcjum złożone z dziewięciu jednostek naukowych (szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze), w tym:

  • Politechnika Warszawska (PW)
  • Uniwersytet Warszawski (UW)
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
  • Instytut Chemii Fizycznej (IChF)
  • Instytut Fizyki (IF)
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT)
  • Instytut Wysokich Ciśnień (IWC)
  • Instytut Technologii Elektronowej
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)

Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Galeria zdjęć TUTAJ

Podobne materiały:
Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT
Rozbudowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI