Biuletyn PW / Wydarzenia / Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT

Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) otwiera drzwi dla biznesu i nauki. Początkiem tej drogi stało się wmurowanie aktu erekcyjnego, które odbyło się 17 września 2014 r.

Celem projektu jest stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego odpowiedzialnego m.in. za: prowadzenie prac B+R, transfer technologii, współpracę z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne.

Politechnika Warszawska stała się uczelnią o wymiarze europejskim, ale nie odwraca się od Warszawy i regionu. Wprost przeciwnie. Pracuje i chce pracować na rzecz Warszawy. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami Transferem Technologii stworzy trwałą platformę współpracy o cywilizacyjno-twórczej roli dla całego kraju pomiędzy środowiskami naukowymi, skupionymi wokół wiodącej Uczelni technicznej, a największym środowiskiem biznesowym w Polsce. Planowane na 2015 rok zakończenie inwestycji współgra symbolicznie z obchodzonymi w tym samym czasie uroczystościami 100–lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej – podsumował wydarzenie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał – Marzymy o tym, aby tutaj znalazło się miejsce dla młodych ludzi, którzy pełni energii, zapału i wiary w przyszłość są w stanie wnosić nowe rozwiązania i pokonywać umysłowe bariery. Ci młodzi ludzie znajdą tu swoje miejsce. Jedno z pięter będzie bowiem przeznaczone pod Interdyscyplinarne Centrum Studenckich Kół Naukowych.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego CZIiTT

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego CZIiTT

Podczas uroczystości odczytano także list, który Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego skierował do uczestników spotkania. Wiedza to podstawowe źródło innowacji. To klucz dynamicznego rozwoju, bez którego w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie jest możliwy jakikolwiek sukces – zwrócił uwagę Marszałek Struzik.

Pod dokumentem Aktu Erekcyjnego podpisali się:

 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej;
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2012;
 • prof. dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
 • dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz Politechniki Warszawskiej
 • Anna Rogowska, Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju
 • Radosław Górski, Dyrektor Budownictwa Ogólnego w firmie Budimex S.A.
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Konwentu Politechniki Warszawskiej 2012–2016

Realizowany projekt wspiera przedsiębiorczość akademicką na terenie Warszawy, pomaga w działalności naukowo-badawczej oraz umożliwia kooperację między światem nauki i gospodarki o znaczeniu ponadregionalnym. Motto naszych działań brzmi: „Dla innowacyjności Politechniki Warszawskiej, Warszawy i Mazowsza” powiedział prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Wśród najważniejszych zadań, które będą realizowane w ramach CZIiTT wymienić należy:

 • Stworzenie zaplecza merytorycznego i infrastrukturalnego dla wsparcia przedsiębiorczości, transferu technologii, edukacji proinnowacyjnej i proprzedsiębiorczej, inicjowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych w środowisku akademickim;
 • Świadczenie proprzedsiębiorczych, proinnowacyjnych usług naukowo-badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych, nowoczesnych usług analitycznych;
 • Obserwację rynku w ramach ośrodka badań Obserwatorium Technologicznego;
 • Stworzenie nowoczesnego ośrodka wsparcia i współpracy dla IOB, administracji lokalnej oraz przedsiębiorców z regionu poprzez zapewnienie dogodnych warunków dla inicjowania, inkubacji i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i wsparcia inicjatyw związanych z rozwojem innowacyjności;
 • Scalenie systemu transferu technologii i komercjalizacji uczelni z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania potencjału środowiska studenckiego.
Wizualizacja budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Wizualizacja budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Obecny podczas wmurowania aktu erekcyjnego prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego życzył Politechnice Warszawskiej dobrego zarządzania nowym obiektem, tak by wdrażany „modus operandi” sprawdził się w realiach, które niesie ze sobą przyszłość.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej będzie zlokalizowane przy Al. Armii Ludowej. Projektowany gmach to budynek sześciokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 13 270,94 m2. Planowany termin oddania do użytkowania – III kwartał 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 74 734 253,24 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to 59 500 000,00 PLN.

Fotogaleria TUTAJ

Podobne materiały:
CEZAMAT buduje przyszłość
Rozbudowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI